Home>Front>Kompetanseheving nødvendig
Front Nyhet Nyhet forts.

Kompetanseheving nødvendig

Skal vi sikre Lister-regionen vekst, er det nødvendig med kompetanseheving innenfor de fleste næringsområder, sier Hilde Sømme, leder for Lister kompetanse til Sirdalmedia.

Nå og i tiden framover vil vi se store endringer i næringslivet som følge av det grønne skiftet, teknologisk utvikling og verdikjeder i kraftig endring. Nye muligheter skapes og vil kreve utvikling og ny kompetanse på flere områder. Å rekruttere denne kompetanse til regionen har vist seg å være en utfordring for mange bedrifter. Derfor bør det investeres i etter- og videreutdanning til bedriftens ansatte.

  • Skal vi ha et framtidsrettet næringsliv i Lister, må vi tilrettelegge for at bedriftene kan investere i etter- og videreutdanning – sier Merethe K. Jerstad, prosjektleder for «Kompetansebehov Lister». Slik det er i dag vet mange bedrifter ikke hvordan de kan få oversikt over aktuelle tilbud. Ved å ta i bruk «Kompetansebehov Lister» kan bedriftene enkelt og effektivt melde inn sine kompetansebehov, og vi kan så bistå dem med informasjon om aktuelle tilbud.

«Kompetansebehov Lister»

«Kompetansebehov Lister» er en digital tjeneste hvor bedriften raskt og enkelt kan melde inn sine behov for kompetanseutvikling (når det passer dem). Lister Nyskaping vil sammen med Lister Kompetanse og Karriere Agder jevnlig gjennomgå innmeldte behov og gi en tilbakemelding til hver enkelt bedrift på aktuelle utdanningstilbud.

  • Vi kobler bedriftenes behov til eksisterende tilbud og sørger for å koble bedriften med utdanningstilbudet, sier Merethe K. Jerstad i Lister Nyskaping. På denne måten slipper bedriftene å bruke mye tid i en travel hverdag på å finne ut hvor de skal henvende seg for å få riktig informasjon. Det er ikke alle tilbud vi har tilgjengelig lokalt, men vi vil også jobbe for å etablere nye tilbud på sikt og da trenger vi å kjenne til behovet fremover – uttaler Hilde Strømme, Lister Kompetanse.
  • Om din bedrift kun har én medarbeider med et spesifikt kompetanseutviklingsbehov, kan det godt hende at vi kjenner til andre bedrifter med samme behov. Dermed kan vi samle opp og få mulighet til å etablere tilbud som passer for bedriftene. Her gjelder det å være frampå, tilføyer daglig leder i Lister Kompetanse Hilde Strømme.
  • Målet med å mobilisere bedrifter til å gi sine ansatte etter- og videreutdanning er å ruste bedriftene bedre til de store endringene næringslivet står ovenfor. Effekten av å ha ansatte med formalisert eller oppdatert kunnskap vil være økt verdiskaping for bedriften og gjerne også etablering av helt nye arbeidsplasser. Et annet element som vil kreve et større fokus på etter- og videreutdanning er forventningen til at flere vil komme til å delta lenger i arbeidslivet, uttaler prosjektleder i Lister Nyskaping Merethe K. Jerstad.
  • I Lister Nyskaping har vi en plan for kontinuerlig kompetanseutvikling av de ansatte. Dette gjør vi for å kunne være aktuelle og relevante med de tjenestene vi tilbyr bedriftene. Vi tilbyr også bedriftene i Lister hjelp til kartlegging av kompetanse i egen bedrift og hjelp til å lage en plan for kompetanseheving. Det er bare å ta kontakt– avslutter Merethe K. Jerstad.
  • Hva er kursprisen pr deltaker ?
  • I utgangspunktet skal kompetansehevingen være gratis. Ellers vil vi hjelpe til med å finne hvor man kan finne støtte. Prisen bør være overkommelig, sier Sømme.

Foto: Trenger du truckfører, CNC-operatører eller Ingeniører? Lister Nyskaping sammen med Lister Kompetanse, Fagskolen i Agder og Karriere Agder Lister skal nå samarbeide for å koble bedriftens behov med tilgjengelige tilbud – og aller helst i regionen. Fra venstre: Malin Stokkeland, Merethe K. Jerstad og Hilde Strømme


https://www.listernyskaping.no/det-skjer-i-lister/mer-kompetanse-skal-styrke-bedriftene-i-lister 

https://www.listernyskaping.no/kompetansebehov-lister 

Annonse