Home>Front>Oppgradering og utvidelser for hurtiglading
Front Nyhet forts.

Oppgradering og utvidelser for hurtiglading

Vi ser behovet for både oppgraderinger og utvidelser av hurtiglading av elbiler, sier Lars Engø, prosjektleder hos Evinys hovedkontor i Bergen. Det er disse som har ansvaret for de fire ladestasjonene/pluggene som finnes ved GP Tjørhom eller Joker Sinnes.

  • Etter å ha lest Sirdalmedia om lange køer og mange timers ventetid for lading, er vi ikke tjent med at fastboende, hytteeiere og turister har slike forhold. Kapasiteten må økes slik at ladekøen reduseres, fastslår Engø overfor Sirdalmedia.

Som flere lesere har gjort oss oppmerksomme på, er det bare fire ladere i Øvre Sirdal og bortimot 10.000 biler i de største helgeutfartene og i ferier. Da sier det seg selv at det er en altfor lav kapasitet.

Eviny vil sette i gang å sjekke hvilke muligheter det er for å få økt kapasiteten med mer strøm, hvis det er tilgjengelig. Så må de forhandle med Geir Helge Tjørhom om det er muligheter for å sette opp flere stasjoner.

De første ladestasjonene ble satt opp i 2017. Siden er det blitt oppgradert en gang. Nå er det to ladeplugger a 50 kW, pluss en på 200 kW, men med plass for to biler til lading. Engø håper på en rask oppgradering til 200 kW ved alle stasjoner, slik at det blir hurtiglading ved alle stasjoner. Han håper det er strøm tilgjengelig.

Eviny må nå forhandle med Agder Energinett om det er ledig strømkapasitet. Da vil Engø også ta med Tonstad i den sammenhengen.

Engø sier det også kan være behov for flere ladestasjoner i Øvre Sirdal. Da ser en på andre muligheter for å etablere seg.

Annonse

Anne May Krohnfeldt Sirekrok ved Fjellbutikken i Suleskard opplyser at de skal få installert to hurtigladere med fire uttak. Det er gjort avtale med Lyse Energi, men på grunn av manglende strømkapasitet vil laderne ikke bli tatt i bruk før til høsten. Det må bygges en ny trafokiosk først.

Foto: Ladestasjonen på Sinnes hos Joker Sinnes.

På Byrkjedalstunet er det også to ladestasjoner.