Home>Nyhet>Prosjektledelse søkes for Kvæven
Nyhet Nyhet forts.

Prosjektledelse søkes for Kvæven

Nå ser det endelig ut for at det skal skje noe med den planlagte villreinutstillingen som skal komme i tilknytning til Sirdal Fjellmuseum på Kvæven. Etter at museumsleder Ingvild Fagerheim Skadberg sluttet i høst, søkes det nå etter prosjektledelse.

Denne utstillingen er det blitt jobbet med i mange år. Den ene forsinkelsen etter den andre har oppstått. Utstillingen er et samarbeid med Sirdal kommune, Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiene (SVR) og Agder Fylkeskommune.

For å få fullført prosjektet, lyses det nå ut som tjenestekjøp fra et foretak/firma som kan fullføre utstillingsprosjektet ut fra de føringer som er lagt. Oppdraget vil ha en varighet på inntil seks måneder fra oppstart. Fjerning av gammel utstilling og klargjøring av lokaler for ny utstilling vil inngå i oppdraget. Montering og utførelse av selve utstillingen skal skje i tett samarbeid med utstillingsarkitekt i Agder fylkeskommune. Foretaket har videre ansvar for nødvendige kontraktsinngåelser, bestillinger, leveringer, logostikk m.m.

Arbeidet skal utføres i samarbeid og dialog med Sirdal kommune, fylkeskommunen og SVR. Det søkes etter et foretak/firma med erfaring fra prosjektledelse, gjerne knyttet til fagfeltet utstilling/kultur.

Det er sterkt ønskelig med oppstart av oppdraget så raskt som mulig. Oppdraget har en økonomisk ramme på inntil 200 000,- kroner.

Det forutsettes lokal tilstedeværelse på Kvæven under arbeidet med utstillingen.

Annonse

Budsjettet for utstillingen er på mellom 600.000 – 700.000 kroner, opplyser Alf Sveinung Haughom, enhetsleder kultur i Sirdal kommune. Av dette beløpet har SVR gått inn med hele 450.000 kroner. I tillegg har Agder Fylkeskommune laget et forslag til utstilling av en arkitekt.