Home>Front>Stor giverglede til Ukraina
Front Nyhet Nyhet forts.

Stor giverglede til Ukraina

Sirdølene viser stor giverglede og støtte til innsamlingsaksjonen for det krigsherjede Ukraina som lider stort på grunn av krigen med Russland. Ullsokker og varme klær settes stor pris på.

Sirdal Bondelag har bestilt 115 varmedresser, 100 ullpledd, 200 ullsokker, 100 vanntette lommelykter og aggregat.

  • I tillegg har vi gått gjennom min butikk og funnet massevis av barneklær og utstyr som skal sendes sammen med varme sko, sier Tor Arne Liland i Sirdal Bondelag til Sirdalmedia.

Liland opplyser at det er kommet inn over 100.000 kroner på Bondelagets vipps-konto, 567 656. Kommunens Solidaritetsfond ga alene 50.000 kroner.

Alle som har varme klær og ullsokker, kan levere dette neste helg:

  • Lørdag tar Bygdekvinnelaget imot klær og utstyr klokka 1200 – 1500 i butikk til Tor Arne Liland på Tonstad.
  • Søndag klokka 1600 – 1800 tar Bygdekvinnelaget imot på Grendehuset på Tjørhom.

Mandag 25. januar kjøres alt utstyret til et lager på Vigrestad. Her skal varene lastes over på en trailer som dagen etter kjører mot Ukraina.

  • Engasjementet og responsen er svært positiv, sier Tone Østtveit Kvinen, leder i Sirdal Bygdekvinnelag. – Behovet for varme klær og spesielt ullsokker er stort.

I tillegg tar Aadne Lindø, Tonstad fortsatt imot vedovner, gassovner, aggregater og lignende.

Annonse

Bondelaget samarbeider med Nils Asbjørn Åtland fra Gyland. Han er gift med Magda fra Ukraina. De kjenner forholdene godt og vet hvilke varer og utstyr som trenges. Liland føler seg også trygg på at varene vil komme fram når de er med og organiserer hjelpearbeidet. Det er da KPK-Ukraina som står for pakkingen og transporten fra Vigrestad til Ukraina.

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse

Generelt

Stiftelsen KPK-Ukraina er en offentlig godkjent humanitær stiftelse med formål å hjelpe mennesker i vest Ukraina som lever i fattigdom og nød. Vi ønsker å vise kristen nestekjærlighet i praksis, vise omsorg og kjærlighet og samtidig utøve distribusjon av nødhjelp. Gjennom våre samarbeidspartnere i Ukraina, stiftelsen House Of Mercy, vil vi hjelpe mennesker i alle aldre, uansett bakgrunn, nasjonalitet eller religion.

 

Bakgrunn

Stavanger krets av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) startet høsten 1990 med kristendomsundervisning for konfirmanter. Denne undervisningen fikk Ivar Lyster ansvaret for i 1991, pioneren bak hjelpearbeidet vårt. De som deltok, opplevde et helt spesielt fellesskap, og det ble til at man fortsatte å holde kontakten ved å arrangere møter og weekender. Navnet Kristne Pensjonerte Konfirmanter (KPK) dukket da opp, først som en spøk, men forble etter hvert navnet på gruppen.