Home>Nyhet>Stort sprik om tomtepriser
Nyhet Nyhet forts.

Stort sprik om tomtepriser

Skal vi oppfylle Kommuneplanens samfunnsdel med økt bosetting i Sirdal, er gunstig pris på tomter det eneste lokkemiddelet vi har. Vi må dumpe tomteprisen til 500.000 kroner. Våre nabokommuner har også dumpet prisen på sine tomter, da er dette det eneste grep vi har, sa ordfører Jonny Liland (ap) i Sirdal formannskap fredag, da prissetting av tomter på kommunens boligfelt Knausane ble diskutert.

De sju representantene sprikte i forslagene til pris. Arbeiderpartiet fikk tre stemmer for sitt forslag, med tomtepris til 500.000 kroner. Kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr hadde foreslått 755.000 kroner pr tomt for de 67 tomtene. Rolf M. Hompland (Krf) og Siri Fidjeland (Sp) ville ha mer likhet og rettferdighet i kommunen, også for de private som ville bygge. Hompland foreslo 100.000 kroner opp i tomtepris samtidig som han foreslo 100.000 kroner mer i støtte til boligbyggerne (fra dagens 300.000 til 400.000 kroner). Dette forslaget fikk to stemmer. Fremskrittspartiets Morten Ovedal og Høyres Jon Uleberg tok saken til orientering. Da ble det 3-2-2, den endelige prisen settes i kommunestyret førstkommende torsdag.

Foto: Sprik i formannskapet om tomtepriser. Fra venstre Rolf M. Hompland (Krf), Siri Fidjeland (Sp), Jon Uleberg (H), Jonny Liland (Ap), kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr, sekretær Elena Grude, Siri Ovedal (Ap), Rolf Guddal (Ap) og Morten Ovedal (Frp).

Et bilde som inneholder person, mann, vegg, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Rolf M. Hompland (Krf) ville ha mer likhet.

Rolf M. Hompland (Krf) syntes det var bra at kommunen kan tilby tomter i et vestvendt område. Prisingen viser imidlertid en del kostnader «i gråsonen», sa han. Han viste til private utbyggere som hadde langt større kostnader enn det de kommunale tomtene hadde. Da kan et privat initiativ lett havne i en vanskelig situasjon. Dette gjelder også for enkelttomter. Kommunal subsidiering til Knausane vil virke sentraliserende i kommunen.

  • Vi må ha særinteresser opp mot allmenne samfunnsinteresser for nye innbyggere som vil flytte til kommunen. Skal folk fra Stavanger og Kristiansand lokkes til kommunen, må vi ha gunstige priser, sa Jonny Liland.
  • Min tilnærming for økt bosetting, er å bruke prising, i dag med høye renter, høy inflasjon og høye strømpriser. De som kjøper en tomt til 500.000 kroner, får også boligstøtten på 300.000 kroner, sa Liland.
  • Vi trenger mer arbeidskraft til næringslivet. Der bruker vi 20 millioner kroner i strømstøtte. Vi må bruke denne strategien for å få økt tilflytting som virkemiddel, framhevet Liland.
  • Private blir satt i en vanskelig situasjon med dette prisforslaget. Høyre ønsker også nye innbyggere velkommen. Vi bør imidlertid ha en dialog med de private som på initiativ fra kommunen satte i gang med privat utbygging. Lave tomtepriser støttes, men vi tar saken til orientering så langt, så får vi komme tilbake til kommunestyret, sa Jon Uleberg (H).

Siri Fidjeland (Sp) ville gjerne ha likhet og rettferdighet. Hvem vil bygge andre steder, når kommunen tilbyr priser til 500.000 kroner i Knausane.

Annonse

Arbeiderpartiet foreslo også at administrasjonen lager en egen sak om kostnadene til gebyrer. Disse ønskes redusert for alle som skal bygge bolig i kommunen. Da rekkes hånden ut til alle boligbyggere.