Home>Nyhet>1.832 innbyggere
Et bilde som inneholder utendørs, himmel, bilvei, hus Automatisk generert beskrivelse
Nyhet

1.832 innbyggere

Befolkningen i Sirdal kommune økte i siste kvartal i 2022 med 13 personer. Totalt innbyggertall er nå 1.832, ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Prognosen for kommunen framover er imidlertid ikke så gode. SSB anslår at forventet utvikling av innbyggertallet i 2030 vil være 1.818, mens det i 2050 forventes 1.778 innbyggere.

Videre kan vi lese fra statistikken om kommunen at det var hele 289 personer (2021-tall) som pendlet inn til kommunen, mens 195 (2021-tall) pendlet ut for å jobbe i en annen kommune.

Det er nå 869 eneboliger i kommunen og 25 leiligheter. Hytter ved årsskiftet utgjør 4.306. Denne statistikken viser bare antall bygninger. Inneholder et bygg to eller fire fritidsboligenheter, eksempelvis, viser ikke dette igjen på statistikken. Derfor regner kommunens bygningsavdeling med at det er omkring 4.750 fritidsboligenheter nå.

Foto: Rådhuset på Tonstad.