Home>Front>De frivillige er bærebjelken
Front Nyhet

De frivillige er bærebjelken

Søndag ble det utført en snøskredøvelse i øvre del av fjelltrekket i Ådneram. Der deltok både profesjonelle og frivillige aktører. Tett snøvær gjorde at Redningshelikopter og Sar Queen ikke kunne delta. Øvelsen var avslutning på Røde Kors sine to kurs. Det ene var Ferdselskurs og trygge veivalg, mens det andre var videregående skredredning for 17 medlemmer.

Øvelsen hadde spesielt fokus på pasientbehandling og Trond Lund fra SUS ba dem ta vare på pasienten til helsepersonell kom. Det er viktig å få bort alt klissvåt tøy før en legger pasienten i pulken. Gjelder å få mest mulig varme i pulken med oppvarmet innpakning, før videre transport.

Foto: Hunden «Elvis», til venstre, har funnet spor etter mennesker og da settes gravingen i gang.

En savnet er funnet og blir gravd fram og deretter lagt i pulken.

Under øvelsen var det snøskredgruppen som gikk inn først, sammen med Øvre Sirdal Leitegruppe. Så kom politiet med sin hund «Elvis» for å hjelpe med søk i snøskredområdet. Den ga raskt tegn til funn og da ble det satt inn store mannskaper med spader for å grave fram den ettersøkte.

Et bilde som inneholder snø, utendørs, tre, himmel

Automatisk generert beskrivelse

Mannskapene blir fraktet fram til snøskredområdet med snøscooter. Her kjører Trond Lund fra SUS.

Annonse

Bærebjelken

Hvert år gjennomfører snøskredberedskapen i Sør-Vest politidistrikt øvelser for å ivareta godt samvirke mellom profesjonelle og frivillige aktører.

  • De frivillige organisasjonene er selve bærebjelken i beredskapen. Politiet leder og koordinerer innsatsen på skadestedet. Politiets innsatsleder disponerer tilgjengelige ressurser fra profesjonelle og frivillige aktører, sier innsatsleder Runar Heggen i Sør-Vest politidistrikt.
  • I snøskredberedskapen er det viktig å framheve de frivilliges enorme engasjement og gode kompetanse. Den Norske redningstjenesten er i en særstilling med tanke på at det finnes så mange frivillige som stiller fritiden sin til rådighet for denne viktige tjenesten. Medlemmer i de frivillige organisasjonene (FORF – Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum) bor hvert år mange døgn på hytter i de største pressområdene for skiturister. Disse ressurspersonene er ofte helt avgjørende når de profesjonelle aktører iverksetter ulike redningsoperasjoner, sier Heggen.

Et bilde som inneholder utendørs, snø, person, gruppe

Automatisk generert beskrivelse

Vedkommende som er funnet blir tatt godt vare på.

Snøberedskap

I vinterhalvåret er det i Sør-Vest politidistrikt i tillegg opprettet en spesiell snøberedskap som er knyttet til Hovedredningssentralen for Sør-Norge. Beredskapsgruppen opprettholder høy beredskap med kort responstid. Mannskaper møter ved NLS-helikopter (sykehuset i Stavanger) og ved 330 SQ (Sar Queen) på Sola, og blir flydd til innsatsområdet.

Tidsfaktoren er i stor grad avgjørende for utfallet av redningsaksjoner i vinterfjellet. Beredskapsplanene er lagt opp til å minimalisere utrykningstiden. Tidlig varsling til nødetater er også avgjørende for responstiden.

Søkestav er viktig redskap i leteaksjoner.

Aktørene i redningstjenesten har allikevel med bakgrunn i tidsfaktoren, begrensede muligheter når mennesker blir tatt i snøskred. Det er derfor en viktig oppgave å drive forebyggende virksomhet opp mot dem som ferdes i fjellet vinterstid.

Den enkelte som ferdes i fjellet må være bevisst sitt ansvar for både seg selv, sine barn og andre som er med på tur. Ved å ha et bevist forhold til trygge veivalg kan man unngå at en fin tur ender med et tragisk utfall. Fjellvettreglene kan ikke gjentas for ofte, sier Heggen.

Trygge veivalg

  • Trygge veivalg og fjellvettreglene gjelder også for frikjørere som ofte kjører utenfor regulert område. Det er viktig at snøskredfaren har et høyt fokus ved denne type aktiviteter. Disse aktivitetene henter ofte inspirasjon fra film på nettet. Forsøk på frikjøring utenfor regulert område, uten tilstrekkelig kompetanse innen snøskred, kan fort ende med tragiske utfall, sier Heggen.

Under søndagens øvelser var det foruten politiet, representanter fra Brann og Redning denne gangen. De kom fra Gilja og Oltedal. Dessuten var Øvre Sirdal Leitegruppe til stede sammen med Røde Kors, Speidernes Beredskapsgruppe og Norsk Folkehjelp. Denne gangen ble også drone benyttet for å ta lærdom av denne teknologien. NRRL Sambandsvogn var også med på øvelsen og kan være til god hjelp ved eventuelle strømbrudd.

Letemannskapene kom raskt til rasområdet med snøscooter.

Et bilde som inneholder utendørs, snø, himmel, tre

Automatisk generert beskrivelse

Letemannskaper leter etter overlevende etter snøskredet.

Et bilde som inneholder snø, utendørs, person, gå på ski

Automatisk generert beskrivelse

Letemannskapene frakter ut en skadet etter snøskredet.

Et bilde som inneholder utendørs, snø, himmel, person

Automatisk generert beskrivelse

Drone var i bruk under snøskredøvelsen denne gangen.