Home>Front>Drøftet villreinens framtid – mens reinkalv gikk i Dorgabakken
Front Nyhet

Drøftet villreinens framtid – mens reinkalv gikk i Dorgabakken

En reinkalv hadde forvillet seg til Dorgabakken torsdag. Dette bilde er tatt klokka 2120 torsdag kveld.

Mens en reinkalv hadde forvillet seg til Dorgabakken torsdag kveld, drøftet politikerne i Sirdal villreinens levekår og framtid i kommunestyret etter at villreinen er blitt merket rød. En spesiell og opphisset debatt, med kritikk av administrasjonens håndtering av denne saken.

Spesielt Per Øyvind Grimsby (V) og Stein Ivar Sinnes (Ap), medlem av Villreinnemnda, var svært misfornøyde med håndteringen. Kommunestyret fikk denne saken ettersendt to døgn før møtet, og der var kommunedirektør Aud Sunniva Fuhrs innstilling at saken tas til orientering.

Et bilde som inneholder person, mann, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Per Øyvind Grimsby (V).

Etter en lang debatt og gruppemøter ble vedtaket:

«Sirdal kommunestyre ser med økende bekymring på villreinens levekår. Kommunestyret ber administrasjonen legge frem tiltak på kort og lang sikt, herunder gjennomgang av arealplan som berører villreinområder. Saken fremmes senest innen utgangen av mai»

Grimsby fremmet forslaget sammen med Arbeiderpartiet. Morten Ovedal (Frp/Sirdalslista) støttet forslaget slik at de fikk flertall med ti. Høyre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti (9) stemte mot.

Annonse

Grimsby var provosert da administrasjonen la frem en generell sak om villrein, kvalitetsnorm, beredskapsplaner og skiløyper. Grimsby viste til saker han hadde tatt opp i kommunestyret, om villreinens levekår, 21. mars 2021 og 1. september 2022. I de to sakene hadde han et ønske om at kommunen skulle ta et krafttak for villreinen.

Administrasjonen tar altfor lemfeldig på denne alvorlige saken. Dere må kunne levere bedre, fortsatte Grimsby. Villreinen er truet av hyttebygging og turistløypenett. Reinen er utrolig presset.

Denne saken kommer for seint. Løypekjøring skjer uten hensyn til villreinen. Det er passivt av administrasjonen å ikke komme med forslag til tiltak.

Stein Ivar Sinnes (Ap) sa dette var for passivt. Han ville ha gruppemøte.

Et bilde som inneholder person, innendørs, vegg, mann

Automatisk generert beskrivelse

Stein Ivar Sinnes (Ap).

Siri Fidjeland (Sp) spurte hva en skulle ta stilling til i et gruppemøte.

Varaordfører Isak Liland (H) mente det var vanskelig å ha gruppemøte når en ikke visste hva en skulle ta stilling til. Sakspapirene kom sent og han mente det var vanskelig å være politiker da. Gruppen har ikke fått drøftet saken.

Thor Jørgen Tjørhom (Sp) ville samarbeide med andre berørte kommuner om denne saken. Sirdal kan ikke gjøre dette alene, men må ha et interkommunalt samarbeid. Statsforvalteren bør koordinere dette.

Ordfører Jonny Liland (Ap) mente også at det var for passivt av administrasjonen. Han minnet om at denne saken burde vært drøftet før sesongen om løypekjøringen.

Et bilde som inneholder person, innendørs, vegg

Automatisk generert beskrivelse

Siri Fidjeland (Sp).

Siri Fidjeland (Sp) minnet om at det er to år siden første orientering om villreinutstillingen på Kvæven. Den bør snarest komme på plass. Da kan den brukes til å orientere folk om hvordan man bør oppføre seg overfor villreinen. Hun minnet også om at det er bedre å kanalisere trafikken i løyper, enn at turistene skal gå fritt i fjellheimen.