Home>Front>Jobber for et bedre taxitilbud
Front Nyhet Nyhet forts.

Jobber for et bedre taxitilbud

I januar har det vært en del misnøye med taxitilbudet i Øvre Sirdal, spesielt fredag og lørdag, når turistene besøker hyttene. Da skal en gjerne ut på Slottet, Sinnes Fjellstue, Sirdal Høyfjellshotell eller til Lodge-restauranten i Tjørhomfjellet. Men transport er ikke å oppdrive, verken tidlig eller seint.

  • Dette er svært beklagelig, sier Ingvar Sele, leder i Sirdal Næringsforening og selv sjåfør hos Tonstad Taxi. Han sier at det nå er en arbeidsgruppe som ser på tilbudet, og hvordan man kan få til et bedre og mer stabilt tilbud i helgene.

De er kjent med klagene og misnøyen. I perioder kan det være få oppdrag og da er det lite innbringende for sjåførene som kjører på en bonusordning. Trafikken er svært avhengig av vær og antall besøkende i helgene.

  • Vi håper å komme fram til en ordning med et bedre og mer stabilt tilbud. Vi er ikke tjent med dagens ordning, men samtidig må det være økonomisk grunnlag for å kunne ha flere biler i tjeneste, sier Sele.

De håper å kunne finne fram til en ordning hvor en får flere arbeidsplasser, med stabile lønninger, for de som påtar seg slike oppdrag. De håper derfor å kunne legge fram en utredning hvor tilbudet blir bedre for alle parter.

Foto: Ingvar Sele har to hatter på i denne saken, en for Næringsforeningen og en for Tonstad Taxi.