Home>Front>Ladekapasitet en flaskehals
Et bilde som inneholder innendørs, elektronikk Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet

Ladekapasitet en flaskehals

Når vinterferien starter til helgen, er det ventet rekordutfart til Øvre Sirdal med omkring 30.000 besøkende den kommende uken. En stor flaskehals blir lading av el-biler. Ved de fire ladestasjonene/pluggene som finnes ved GP Tjørhom eller Joker Sinnes, er det ventet lange køer, fra tidlig morgen til seine kvelden. Dette er eneste mulighet for lading i Øvre Sirdal.

  • Økt strømkapasitet er vår flaskehals for å kunne oppgradere og utvide dagens ladestasjon, sier Lars Engø, prosjektleder hos Evinys hovedkontor i Bergen til Sirdalmedia. Eviny har ansvaret for ladestasjonene på Sinnes.
  • Vi håper i første omgang, med litt omkoblinger, å kunne legge om ladestasjonen slik at vi øker fra fire til fem plugger.

Eviny har kommet til enighet med grunneier Geir Helge Tjørhom, om at ladestasjonen kan utvides. Da vil en se på muligheten for utvidelse, samtidig som de parallelt jobber med Agder Energinett for å kunne utvide strømkapasiteten.

  • Vi er ikke tjent med at fastboende, hytteeiere og turister har slike forhold. Kapasiteten må økes slik at ladekøen reduseres, fastslår Engø.

Som flere lesere har gjort oss oppmerksomme på, er det bare fire ladere i Øvre Sirdal og bortimot 10.000 biler i de største helgeutfartene og i ferier. Da sier det seg selv at det er en altfor lav kapasitet.

De første ladestasjonene ble satt opp i 2017. Siden er det blitt oppgradert en gang. Nå er det to ladeplugger a 50 kW, pluss en på 200 kW, men med plass for to biler til lading.

Engø håper å kunne doble kapasiteten fra fire plugger til åtte plugger, samtidig som en øker strømkapasiteten. Det jobbes for å få lynladere på alle plugger.

  • Det viktigste er at alle få lade el-bilen uten for lang ventetid. Dagens tilbud og kapasitet er ikke bra nok, sier Engø.

Foto: Ladekapasiteten på Sinnes er blitt en flaskehals.

Annonse