Home>Nyhet>Modalsli årets bedrift
Nyhet Nyhet forts.

Modalsli årets bedrift

Modalsli Rør ble lørdag kåret til «Årets bedrift» blant 120 Bademiljøbedrifter på landsbasis. Dette er norges største rørleggerkjede. Renate Tjørhom, Anette Olsen og Malin Seland mottok prisen for bedriften.

Arild Nilsen, fra Hidra, startet i 2016 Modalsli Rør AS i Flekkefjord. Siden har bedriften vokst mye, spesielt i Sirdal med all hyttebyggingen. Sveinung Stuhaug leder den avdelingen.

I 2021 kjøpte bedriften to rørleggerfirmaer i Lyngdal og Farsund. Den bedriften heter Modalsli Rør Lista AS. Med det kjøpet gikk bedriften fra 25 ansatte til 50 medarbeidere.

Omsetningen for Modalsli Rør var i 2021 44 millioner kroner, mens Listabedriftene utgjorde 22 millioner kroner. I 2022 er det øket til henholdsvis 53 og 30 millioner kroner, 83 millioner kroner totalt.

Daglig leder, Arild Nilsen, har aksjemajoriteten i Modalsli Rør med 75 prosent, mens Stuhaug eier de resterende 25 prosent. Siden Lista-avdelingen er et eget selskap, eier Modalsli Rør 70 prosent, mens Torkel Åvitsland eier de resterende 30 prosent.

Foto: Fra prisutdelingen Renate Tjørhom (fra venstre), Anette Olsen og Malin Seland.

Annonse