Home>Front>Skiløypene er et spleiselag
Front Nyhet

Skiløypene er et spleiselag

Dersom turistene ønsker at vi skal beholde de flott skiløypene, så må alle være med og betale løypebidrag, dags- ukes- eller sesongpris. Dette er bygget på et spleiselag for å opprettholde dagens løypenivå, sier Katinka Kleveland, daglig leder av Sirdalsløyper, til Sirdalmedia.

Det koster over 2,3 millioner kroner med all løypekjøringen. Nå i vinterferien kjører de både morgen og kveld, for å ha best mulig preparerte løyper.

4.500 fakturaer er sendt ut til hytteturister og fastboende. 1.300 har betalt frivillig løypebidrag, men dette utgjør bare en million kroner. Budsjettet er på 2,5 millioner kroner i løypebidrag. Det er mange igjen som ikke har betalt. De bør gå i fakturabunken sin og betale straks.

Foto: Katinka Kleveland, daglig leder av Sirdalsløyper.

Alle må være med å spleise på løypekjøringen.

  • Jeg skulle ønske vi kunne sende alle fakturaer på e-post. Over 1.000 fakturaer blir sendt via posten og det koster omkring 30.000 kroner i faktura, konvolutt og frimerker, sier Kleveland.
  • Så kommer retur og feiladresser i tillegg. Hjelp oss til å få dette over på e-post, så send inn din adresse til post@Sirdalsloyper.no

Det letteste hadde vært om hytteforeninger eller velforeninger tok seg av innkasseringer av løypebidraget via samlefakturaer. Kostnader og tid kunne vært brukt til noe mer nyttig.

Annonse

Spleiselagets budsjett for løypekjøring er:

  • Sirdal kommune, 750.000 kroner
  • Frivillige løypebidrag, 2.500.000 kroner
  • Pålagt/tinglyst løypebidrag, 116.000 kroner
  • Sponsorer, reklame, 240.000 kroner

I disse dager mottar Sirdalsløyper mye positive tilbakemeldinger om gode og flotte løyper. Akkurat som trikkespor. Folk er godt fornøyde.

Husk at løypebidraget også benyttes sommerstid til tur- og sykkelstier. Alt skal vedlikeholdes og til dette trenges det penger. Vi minner også om at det er påbud med båndtvang hvis hunder skal være med på tur i løypene.

Tråkkemaskinene kjører morgen og kveld for å holde flotte løyper denne uken.

Skisporet.Sirdal.no har beskrevet løypene i Sirdal:

Sirdal har opp igjennom årene utviklet et meget bra langrennsløypenett. Våre skiløyper kan alltid by på gode og friske opplevelser vinteren gjennom til glede for deg, om du er innbygger, hytteeier eller besøkende til Sirdal.

I området Fidjeland – Haugen – Sinnes – Tjørhom – Ousdal har Sirdalsløyper SA ansvar for et flott løypenett på til sammen 110 km med preparerte langrennsløper.

Lurer du på hvilken løype du skal gå?
– Ta en kikk på nettsiden vår www.sirdalsloyper.no

Her finner du oversikt over friluftsaktiviteter i hele Sirdal og en nærmere beskrivelse av langrennsløypene i området.

Finansiering av løypenettet er ett spleiselag mellom brukerne, næringen og Sirdal kommune.

For området fra Fidjeland til Ousdal kan næringsliv, grunneiere, utbyggere, velforeninger og idrettslag tegne medlemskap i Sirdalsløyper SA, og gjennom medlemskap bidra til å:

– Videreutvikle enda bedre løyper for sommer og vinteraktiviteter
– Skape et godt lokalsamfunn og bedre folkehelse
– Skape forståelse for natur- og miljøutfordringer

I tillegg sender vi ut faktura til alle registrerte hytteeier, campingplasser, fastboende og næringsdrivende, hvor det oppfordres til å bidra med frivillig løypebidrag.

Har du hytte i området og ikke har mottatt faktura, eller du har kjøpt eller solgt hytte, sender du en melding om dette til: post@sirdalsloyper.no

Er du dagsturist og ønsker å bidra til arbeidet vårt kan du benytte Vipps # 81247

– Dagspris frivillig løypebidrag kr. 50,-
– Ukespris frivillig løypebidrag kr. 300,-
– Sesongpris frivillig løypebidrag kr. 800,-
– Frivillig løypebidrag Valgfritt beløp

Følg oss på Facebook, for siste nytt i løypene!

Et bilde som inneholder kart

Automatisk generert beskrivelse