Home>Front>Thriller om billige tomter
Front Nyhet

Thriller om billige tomter

Arbeiderpartiet måtte ha støtte fra Venstre og Frp/Sirdalslista for å få flertall (10) i Sirdal kommunestyre for å selge tomtene i Knausane boligfelt for 500.000 kroner pr tomt. Samtidig får de boligstøtte på 300.000 kroner. Det betyr netto 200.000 kroner pr tomt. Prisen skal vurderes på ny om to år.

Høyre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti (9) ville at de under 35 år skulle betale 450.000 kroner og de over 35 år 550.000 kroner. Boligbyggerne i Knausane skulle ikke få boligstøtte. De henviste til en paragraf hvor en ikke ga støtte til subsidierte tomter. Så ville de øke boligstøtten for alle andre med 100.000 kroner, til 400.000 kroner.

Det var enstemmig vedtak om at tomtene kun skal selges til private. Det var enstemmig vedtak om at det skal ses på å redusere kommunale byggegebyrer for hele kommunen.

Foto: Gruppemøte Terje Moen (H), Isak Liland (H), Rolf Hompland (Krf) og Thor Jørgen Tjørhom (Sp).

Et bilde som inneholder person, innendørs, mann

Automatisk generert beskrivelse

Lars Audun Fodstad (Sp).

Lars Audun Fodstad (Sp) ønsket ikke det skulle være noen slagside mellom private og kommunale tomter. Han ville gjerne ha rimelige vilkår for at det skulle bli attraktive tomter og priser. Subsidiere eller gi gunstige lån er utgangspunktet. Fodstad ønsket en ordning som var lik for de forskjellige aktører.

Annonse

  • Jeg vil gjerne ha en lik ordning for alle boligfelt. Å bli beskyldt for ikke å ha likebehandling, er ikke bra, sa Fodstad.

Et bilde som inneholder person, innendørs, vegg, mann

Automatisk generert beskrivelse

Ordfører Jonny Liland (Ap).

Før ordfører Jonny Liland (ap) fikk ordet, ville han gjerne ha avklart fra kommunedirektøren påstander om ulovlig konkurransevridning mellom kommunen og private.

  • Når det gjelder kommunale tomter til private formål, så påvirker ikke EØS-avtalen en situasjon hvor kommunen vil tilby prisgunstige boligtomter, opplyste kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr.
  • Dette er en krevende sak, innledet ordfører Liland. Vi må legge til rette for vekst og utvikling for at vi skal opprettholde og øke folketallet. Vi må handle for å redusere sentralisering til byene.
  • Skal vi ha folk i butikkene, barn i skole og barnehage og aktivitet, så må vi handle nå. Knausane er et flott boligfelt.

Uten støtte, vil det bli mer gunstig å investere i boliger i byene enn i Sirdal. Han manet til å holde prisene lave. Kvinesdal har kampanje på tomter. Bykle gir tomter nesten gratis. Det er hard konkurranse om nye innbyggere.

Et bilde som inneholder person, innendørs, vegg, mann

Automatisk generert beskrivelse

Isak Liland (H).

Isak Liland (H) var klar i sin tale om at Arbeiderpartiets subsidiering av kommunale tomter, var i strid med regelverket for støtteordning med boligstøtte på 300.000 kroner.

  • Vi ønsker alle at det skal være attraktivt, likeverdig og rettferdig å bygge ut. Vi vil at det skal være og komme lys i flere hus i hele dalen. Vi må ta hensyn til de som vil bygge utenfor Tonstad, sa Liland videre.

Han hevder at de som bygger i Øvre Sirdal vil få pengene igjen ved boligsalg. På Tonstad er dette ikke tilfelle. Ei heller andre steder i kommunen. Prisen på opparbeiding av tomter er høy. Prosjektet i Knausane viser at kommunen ikke er spesielt godt egnet til å få fram rimelige tomter. Han håper at dette ikke vil skremme bort private utbyggere. I framtiden kan det være disse som gir oss de billigste tomtene.

Et bilde som inneholder person, innendørs, mann

Automatisk generert beskrivelse

Morten Ovedal (Frp).

Venstre og Frp/Sirdalslista støttet Arbeiderpartiet. Morten Ovedal (Frp) hevdet at rimelige tomter var det beste alternativet for å få nye innbyggere til kommunen. Per Ø. Grimby (V) mente også at rimelige tomter og gode priser var den beste måten å styrke de sentrumsnære områdene.

Et bilde som inneholder person, mann, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Per Øyvind Grimsby (V).

Kåre Lindland (Ap) støttet ordføreren. Da de kom til Sirdal, fikk de bolig av Sira-Kvina Kraftselskap. Senere ble det bygging av egen bolig med billig boligtomt. Det betydde mye for etableringen. Å ha tilgjengelige tomter, betyr mye for rekruttering av nye innbyggere, mente Lindland.

Et bilde som inneholder person, vegg, innendørs, mann

Automatisk generert beskrivelse

Kåre Lindland (Ap).

Thor Jørgen Tjørhom (Sp) mente det var viktig å se dette i sammenheng med andre private tilbud. Han hevdet også at det er viktig å ivareta dette med lys i husene og folk i aktivitet i hele Sirdal. Spredt bosetting er viktig, og derfor støtter Senterpartiet Høyres forslag.

Et bilde som inneholder snø, utendørs, himmel, tre

Automatisk generert beskrivelse

Hauge Maskin jobber for fullt med framføring av VA-ledninger og opparbeiding av boligtomtene på Knausane.

Et bilde som inneholder snø, utendørs, himmel, natur

Automatisk generert beskrivelse