Home>Front>3.000 påsketurister i 1948
Et bilde som inneholder tekst, utendørs, transport, folk Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet

3.000 påsketurister i 1948

Øvre Sirdal har i alle år vært et populært ski-utfartssted for byfolkene i Stavanger og Sandnes. Stavanger Aftenblad hadde 18. mars i spalten «For 75 år siden» en overskrift som sa: Øvre Sirdal venter 3.000 påsketurister.

Busskortesjene var lange og mange på den tiden. De gule bussene til Brødrene Grøsfjeld, de blå bussene til Bertelsen og de røde til Sirdal og Gyland. Lite private biler da. Sirdalmedia etterlyser bilder fra denne tiden, fra bussturen eller overnattinger på støler eller gårder hvor besøkende bodde da de var på påskeferie. Kan du sende bilde med litt tekst og navn på personene og stedet, så hadde vi vært kjempeglade for det. Bør være i perioden fra 1945 til slutten av 1950-årene. Denne perioden er spennende. Send til:

Tips@Sirdalmedia.no

Lars Forus fra Sandnes har levert de gamle bildene som vi har på trykk. Ikke beste kvalitet, men det forteller også litt om teknikken fra den tiden. Han reiste i mange år til Ådneram i påsken med sin mor Margit Forus. De overnattet sammen med en Sandnes-gjeng hos Thuen. Lars er med på de fleste bildene fra den tiden.

Proviant og annet utstyr ble sendt i forkant av påsken. Hesteskyss var da fremgangsmåten. Vanligvis stoppet bussene å kjøre ved Omlid, Tjørhom eller Sinnes, alt etter hvor langt brøytebilen klarte å komme seg fram i snømengdene. I 1948 var det brøytet helt opp til Sinnes.

Foto: Her har de fra Sandnes tatt seg en tur i Ådneram, med lånt slede.

Annonse

Snømann er alltid populært å lage.

Martin Larsen fra Stavanger var første gang på påskeferie i 1948. Da stoppet bussen på Omlid og derfra var det hest og slede til Handeland og videre over Gravatnet til Trelastkompaniets hytte ved Gravassryggen. Martin var da fem år gammel.

Olaf Tjørhom minnes alle påskene da foreldrene leide ut ei stue i huset hele påsken.

  • Foreldrene mine leide ut ei stue i huset på Tjørhom og så delte vi kjøkken med de to familiene som var påsketurister hos oss, sier Olaf Tjørhom (79). Han minnes de trange kårene i slutten av 1940-årene og begynnelsen av 1950-årene.
  • Mor og far satte usedvalig pris på den 100-lappen de fikk i leie fra turistene. Det kom godt med.

Turistene fikk de beste plassene, mens fastboende måtte vike plass for byfolkene da de kom på påskeferie. En viktig inntektskilde for de fastboende. De fleste bodde på gårder eller støler i tilknytning til gårdsbrukene.

Det var også mange pensjonat på den tiden, fra Fidjeland, Kvæven, Tjørhom og Sinnes. I tillegg kom Ungdomsherberget, bedriftshyttene til Dreyerbu, Øglænd i Solheimsdalen og Rosenberghytta på Tjørhom. Fjellstuå på Sinnes ble åpnet i 1959.

På skitur i Ådneram. Ser ut til å være varmt og fint vær.

Klippet fra Stavanger Aftenblad.

Dette bilde er hentet fra Sinnes (1954). Bilde viser G.P. Tjørhom sin butikk og pensjonat. Sommerstid var Brødrene Grøsfjeld (gule bussen) på tur.