Home>Front>Dårlig tilbud for dagsturister
Front Nyhet Nyhet forts.

Dårlig tilbud for dagsturister

Denne vinterferien har det vært svært mange dagsturister på besøk. Ikke bare til skitrekkene, men også mange som ønsker å gå langrenn i de oppkjørte løypene til Sirdalsløyper. Det som imidlertid ikke er greit, er mangel på parkeringsplasser og dårlige toalettforhold for disse turistene. Der er tilbudene dårlige.

Eneste offentlige toalett-tilbud og parkeringstilbud finnes på Kvæven. Dette er det Sirdal kommune som eier og disponerer. En populær plass å parkere bilen ved besøk.

Ellers er det kommunen og Veivesenet som har utvidet veien i Solheimsdalen, slik at en kan parkere på tvers der. Populær parkeringsplass for de som ønsker å gå til Kvinen eller opp Fiskebudalen på tur. Paul Olav Ousdal oppfordrer til å parkere tett fra den ene enden. Noe toalettilbud finnes ikke ved Flesebekk der parkeringen er.

Alle skitrekkene i Ådneram, Fidjeland, Ålsheia og Tjørhomfjellet har egne parkeringsplasser og gode toalettforhold for gjestene. Alpineierne opplever nok at mange dagsturister sniker seg inn på deres parkeringsplasser som er gratis. Samme gjelder for toalettene.

Ådneram har verken parkering eller toaletter for dagsturister. Suleskard Fjellsenter har et toalett som mange benytter seg av. Anne May Kronfeldt Sirekrok i Fjellbutikken opplyser at de har søkt kommunen om støtte til å drive et offentlig toalett i den nye butikken som bygges nå. Foreløpig har det ikke kommet noe svar. Fylkeskommunen har avslått søknaden. De henviser til Håheller og Dorgefoss.

Foto: På Fidjeland er det store områder som ikke blir brøytet og brukt til parkering.

Annonse

Ved store dager blir fort parkeringsplassene til Sirdal Høyfjellshotell brukt av dagsturister. Dette er ulovlig.

Torbjørn Tjensvold ved Fidjeland Skitrekk hadde møte med ordfører Jonny Liland (Ap), kommunedirektøren og næringssjefen ved deres besøksrunde i høst. Der viste Tjensvold til et kommunestyrevedtak for fem år siden, hvor administrasjonen skulle ta opp mulighetene for tilgjengelige P-plasser for dagsturister. Ifølge Tjensvold har det ikke skjedd noe.

På Sinnes er Høneneset, p-plassen på vei opp til Slottet, en svært populær p-plass. Ved store utfartsdager er det trangt om plassen og mange biler står langs veien. Noen parkerer også på Sinnes skule. Haugen camping tar betalt for dagsparkering. Private toaletter finnes på Handleriet og på GP-butikken. Ingen offentlige.

Et bilde som inneholder person, mann, stående

Automatisk generert beskrivelse

Ordfører Jonny Liland (Ap).

Kommunen

Vi sendte etter avtale med ordfører Jonny Liland (Ap) følgende spørsmål på e-post:

1. Er det noe Sirdal kommune vil ta tak i ?

2. Dette gjelder fra Solheimsdalen (spesielt Flesebekk), Sinnes, Fidjeland og Ådneram ?

3. Eneste offentlige parkeringsplass og toalett-tilbud er på Kvæven.

4. Fidjeland kan tilby parkering for gjestene til skitrekk og hotellet. Men der finnes ingen parkering for dagsturister?

Kommunestyret drøftet dette problemet for ca fem år siden. Ingen ting har skjedd etter det. Vil kommunen ordne opp her ?

I dag blir tråkkemaskiner hindret fra å kjøre løyper, fordi det ikke er plass til parkering for dagsturister, blir det hevdet.

5. Kan kommunen ta initiativ til et offentlig/privat samarbeid for å bedre forholdene ? Må også inneholde brøyting av områder ?

6. Kan kommunen lage en plan for parkering og toaletter for dagsturistene ?

7. Er parkeringsavgift løsningen for å få orden på dette forholdet ?

Her følger svaret fra ordfører Liland:

Sirdal kommune fikk tilbakemeldinger om toalettbehov på vår besøksrunde. Næringsavdelingen har nå sjekket ut at veieier ikke tar dette ansvaret.

Skal antallet offentlige toaletter økes i Sirdal vil ikke veieier ta ansvaret for verken investering eller drift.  

 

Sirdal kommune drifter allerede offentlige toaletter i Sirdal, og det foreligger ikke planer for etablering av flere, så vidt jeg kan se av foreliggende planer og vedtak.

 

Eventuell etablering av nye toaletter burde etter mitt syn vurderes finansiert ved bruk av midler fra utbyggingsavtaler. Det vil innebære at kommunen da blir samarbeidspartner på dette felt. Kommunen bør ikke stå for driften. Det kunne kanskje være en oppgave for destinasjonsselskapet å ta en rolle her.

 

Utbyggere har ønsket en spredt utbygging av Sirdal. Det gjør problematikken med parkering og toaletter mer aktuell. Etter mitt syn gjør dette også at utbyggere må føle ansvar for både parkering og toaletter. Jeg understreker at flere allerede kjenner dette ansvaret og bidrar sterkt. Det er bra.

Thomas Hukkelås, daglig leder for VisitSirdal365.

Thomas Hukkelås, daglig leder av VisitSirdal365, tar gjerne ansvar for toalettdrift slik ordføreren antyder i sitt svar. – Da kan vi gjerne utføre oppdraget i samarbeid med Sirdalsløyper, som har den store kontrollen over løypetilbudet, sier Hukkelås, som er positiv til at det bør gjøres noe for dagsturistene.

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, snø, scene

Automatisk generert beskrivelse

Ved Flesebekk i Solheimsdalen er det parkering langs veien. Foto: Paul Olav Ousdal.

Et bilde som inneholder snø, himmel, utendørs, scene

Automatisk generert beskrivelse

Parkeringsplassen på Høneneset er full, da brukes veien opp til Slottet til parkering.