Home>Front>Frykter dårligere ambulanseberedskap
Front Nyhet

Frykter dårligere ambulanseberedskap

Sirdal kommune vil gjerne ha forsikringer om at beredskapen for ambulansetjenesten ikke skal bli svekket, når Sørlandets Sykehus overtar alle ambulanser i fylket fra årsskiftet. Dialog og forhandlinger pågår mellom partene for at de skal komme fram til en avtale som begge parter kan leve med.

  • Når Sørlandet Sykehus overtar driften av ambulansene med personell og materiell fra årsskiftet, ønsker vi at innbyggerne og turistene i Sirdal skal ha det samme gode tilbudet som i dag, sier Paul Otto Vindelev, kommuneoverlege i Sirdal kommune, til Sirdalmedia.

Sirdal Kommune er i dag en ekstern utøver underlagt Prehospitale Tjenester Sørlandet Sykehus (PTSS) sine systemer og instrukser.

Sirdal kommune har i dag ansvaret for driften og personellet er ansatt i kommunen.

Når sykehuset overtar driften, vil de også overta personalansvaret for de ansatte. Sykehuset vil samle alle ambulanser fra sju private selskaper i Bykle, Valle, Bygland, Evje, Fyresdal, Nissedal og Gjersta samt den kommunale ambulanse i Sirdal kommune. I dag er det sju ansatte ved ambulansetjenesten på Tonstad og dette utgjør seks årsverk.

–      Driftsavtalen med de åtte stasjoner utgår ved årets slutt, derfor vedtok styret 15. desember 2022 å si opp driftsavtalene. Styret ønsket en enhetlig driftsmodell for ambulansetjenesten for hele Agder, sier Martin Hauge, avdelingssjef for ambulanser ved Sørlandet sykehus helseforetak (SSHF) til Sirdalmedia.

SSHF blir det siste sykehuset i landet som samler denne tjenesten. De øvrige sykehus har allerede gjennomført dette tidligere. Det blir en vanlig virksomhetsoverdragelse.

Annonse

  • Vi kan ikke gi noen garantier for fremtiden, men beredskapen og rutinene blir de samme etter overdragelsen som de er nå, sier Hauge og legger til at det er en god dialog med kommunen om framtidens driftsmodell for Sirdal.

Foto: Speidernes Beredskapsgruppe har tatt et godt bilde som illustrerer en utrykning, der pasient er hentet med snøscooter og fraktet til helsepersonell som venter med ambulanse og legehelikopter.

Kommuneoverlege Paul Otto Vindelrv

Akuttmedisinsk Kommunikasjonssentral (AMK) styrer i dag alle henvendelser og ressursbruken i Agder. Sånn blir det også i framtiden. Men kommuneoverlegen frykter at beredskapen skal bli svekket.

Samtidig har ambulansen også andre kommunale oppgaver, som trygghetsalarmer.

  • Vi forhandler derfor med ledelsen ved sykehuset om å få en forsikring om at beredskapen skal opprettholdes på dagens nivå. Vi har store avstander og hvis ambulansen skal bli brukt andre steder, vil det svekke vår beredskap, sier kommuneoverlegen.
  • Vi har et godt trenet og skolert personell, som vi gjerne vil beholde i døgntjeneste.

I påsker og ferier blir det satt inn en ekstra ambulanse.

Når vi snakker om avstander i denne sammenheng, kan vi nevne at det er 107 kilometer fra Flekkefjord til Ådneram. Eller cirka to timers kjøring ved skiftende føreforhold. Fra Tonstad til Ådneram er det fem mil og cirka en times kjøring.

Kommunen ønsker å få en garanti på hvordan fremtidens tjeneste skal være. En dårligere tjeneste og beredskap enn i dag kan ikke aksepteres. Selv om det kun er 1.832 innbyggere, er det i perioder opp til 40.000 turister i helger og i ferier. Det er 4.750 fritidsenheter og stor sommertrafikk fra 20. mai til 1. november. Det gjelder både Suleskardveien og Lyseveien.

I tillegg er det frivillige helgetjenester vinterstid fra Speidernes Beredskapsgruppe, Sandnes Røde Kors Hjelpekorps og Norsk Folkehjelp avdeling Jæren. På årsbasis er alltid Øvre Sirdal Leitegruppe klar til å hjelpe i nødsituasjoner. Men ingen av disse har samme medisinske kompetanse som utdannet personell ved dagens ambulanser.

  • Vi er svært sårbare om ambulansetjenesten blir endret eller svekket. Det kan vi ikke akseptere, med de lange avstandene som er i kommunen, sier Vindelev.

Kommuneoverlegen forhandler sammen med ordfører Jonny Liland og kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr med sykehusledelsen i Kristiansand.