Home>Front>Høy beredskap i påsken
Front Nyhet

Høy beredskap i påsken

Når påskeferien starter fredag ettermiddag, er det ventet mellom 30.000 – 40.000 turister som vil komme til Sirdal i påskeuken. Gode snøforhold, sammen med god værmelding, i alle fall i starten, vil nok lokke mange til hyttene og på dagstur. De siste dagene er det kommet 10-15 centimeter nysnø.

Alle frivillige, kommunale og fylkeskommunale organisasjoner, er klar for den store og forventede befolkningsveksten. Beredskapen er drillet og øvelser gjennomført i tilfelle noe dramatisk skulle inntreffe. Men det håper vi selvsagt ikke. Butikker og spisesteder har også fullt opp sine varelager og er klar til å ta imot gjestene. Mange aktiviteter og årlige arrangementer er klargjort. Da håper vi alle at solkremen og solbrillene er klar for bruk i løypene eller i solhjørnet på terrassen.

Legevakten i Sirdal forsterker beredskapen i påsken med en ekstra lege på vakt på Tjørhom. Legevakten vil være på Tjørhom fra lørdag 1. april til og med 2. påskedag, fra klokka 1000 – 1900. Du må kontakte legevakten på telefon 116117 i forkant for å få legebehandling.

Sørlandet Sykehus Helse Foretak (SSHF) setter inn en ekstra ambulanse i Sirdal fra onsdag klokka 1000 til mandag klokka 1600.

  • Dette gjøres basert på en risikovurdering gjort på grunn av den store befolkningsveksten i kommunen i perioden. Sirdal kommune stiller bopel til mannskapene og SSHF stiller med personell og ambulanse. Dette er etter min vurdering et godt tiltak for å sikre beredskap og god prehospital helsehjelp i kommunen i påsketiden, sier Martin Hauge, avdelingssjef for ambulansene ved Sørlandet Sykehus.

Sirdal Brann & Redning vil ha to medarbeidere i beredskap, både på Tonstad og på Tjørhom, i påskehelgen. Det er viktig å ha folk igjen, slik at ikke alle er bortreist på fjellet hvis alarmen går.

Foto: I påsken er det høy beredskap. Her er to medlemmer av Røde Kors med Emma Nordli Vatne (til venstre) og korpssjef, Gro Elin Berge. Foto: Benedikte Bore Gåsland.

Annonse

Beredskapen er på topp i Øvre Sirdal med frivillige, her speiderne, sammen med ambulanse og legehelikopter: Foto: Speidernes Beredskapsgruppe.

Beredskap

  • Legevakten i Sirdal- ring 116117

Åpent på Tjørhom palmelørdag – 2. påskedag kl 1000 – 1900

  • Medisinsk nødtelefon 113
  • Brann 110
  • Norsk Folkehjelp Jæren i Solheimsdalen 44,

38 37 00 35

  • Sandnes Røde Kors Hjelpekorps,

Soleidalen 162 på Sinnes

38 37 12 55

  • Speidernes beredskapsgruppe

Frikvarteret på Ådneram

38 37 19 60

  • Øvre Sirdal Leitegruppe

Kontaktpersoner: Arvid Tjørhom og Gunhild Kvinen

  • Hjertestarterregisteret

113.no

Korpssjef Odd Terje Kvål er klar med sitt utstyr og mannskap i Solheimsdalen.