Home>Front>Hunder må ikke forfølge viltdyr
Front

Hunder må ikke forfølge viltdyr

Hundeeiere har ansvar for at hunder ikke forfølger viltdyr, ifølge Hundeloven, sier Svend Sandvik, plan- og miljøkonsulent i Sirdal kommune, til Sirdalmedia.

Denne vinteren er tre rådyr blitt avlivet i kommunen, etter at hunder har jaget etter dem. Det er derfor innført ekstraordinært tiltak om at hunden skal være i bånd.

Foto: Fem rådyr ble søndag ettermiddag observert på Sinnes der hvor «Brekkebu» stod tidligere. Bare fire ble med på bilde som Anne Beth Hjartøy tok.

Ekstraordinært mye snø denne vinteren, gjør at reinsdyr, hjort og rådyr er mer utsatt enn på lenge. Det er særlig vanskelige beiteforhold. Dyrene kommer nærmere hytter og bolighus. Pluss nærmere oppkjørte løyper. Mye viltdyr er observert og søndag ettermiddag ble fem rådyr observert og fotografert der «Brekkebu» var på Sinnes. De er på leit etter mat og dyrene er på denne tiden drektige og er dermed ikke så spreke hvis de blir jaget.

  • I praksis betyr dette at hunden alltid må ha tilsyn, og hindre at den jager etter viltdyr. Båndtvang er derfor påbudt i denne perioden, sier Sandvik.

Politisk har det vært ønskelig med båndtvang hele året i Sirdal kommune, men lovverket legger ikke til rette for at det kan innføres en generell båndtvang. Det må være ekstraordinære situasjoner og tiltak.

Arbeidsutvalget i viltreinutvalget for Setesdalsområdet vedtok 31. januar en beredskapsplan. Stein Ivar Sinnes er medlem i nemnda for Sirdal kommune.

Annonse

Vedlagt ligger planen for de som ønsker å lese den:

Beredskapsplan for omsyn til villrein i vanskelege vintrar. Setesdal Ryfylke villreinområde og Setesdal Austhei villreinområde V1 b.pdf