Home>Nyhet>Ikke mannskap denne helgen
Nyhet

Ikke mannskap denne helgen

Norsk Folkehjelp avdeling Jæren (Solheimsdalen), Sandnes Røde Kors Hjelpekorps (Sinnes) og Speidernes beredskapsgruppe ved Frikvarteret i Ådneram, har et tett og godt samarbeid om beredskapen i Øvre Sirdal hver helg vinterstid.

  • Denne helgen klarte vi ikke stille med kvalifiserte medarbeidere til en vaktstyrke på Sinnes, opplyser Gro Elin Berge, korpssjef i Sandnes Røde Kors Hjelpekorps. De andre organisasjonene ble informert om det.
  • Vi sliter med rekruttering som andre lag og foreninger. Tilgangen er mindre enn før og vi kunne godt hatt flere som hadde ønske om å bli korpsmedlem og fått en del kurs og utdannelse innen vårt fagområde, sier Berge.

I februar avsluttet Hjelpekorpset to kurs samtidig som det ble arrangert en redningsøvelse i Ådneram. Et ferdselskurs der en skulle lære om trygg ferdsel i vinterfjellet. Det var for alle frivillige organisasjoner, der Røde Kors stilte med kursledere og veiledere. Det andre kurset var skredøvelse for viderekomne.

Korpssjefen er interessert i å komme i kontakt med ungdommer som gjerne vil være med på en fotballvakt eller vakter i vinterfjellet og kurse seg opp til å kunne kjøre snøscooter, blant annet.

Sandnes Røde Kors Hjelpekorps teller 70 godkjente medlemmer og de har alle gjennomført grunnopplæring.

Til påsken er vaktmannskaper fra hjelpekorpset på plass med omkring 20 medlemmer som vil ta seg av tjenestene i Sirdal. Alle de tre frivillige organisasjonene har et utmerket samarbeid med ambulansetjenesten og legevakten på Tonstad.

Korpssjef Gro Elin Berge.

Annonse