Home>Front>Ladekapasiteten økes til påske
Front Nyhet Samferdsel

Ladekapasiteten økes til påske

Ladekapasiteten for el-biler er denne uken økt med 150 kW til 450 kW totalt ved ladestasjonen ved GP Tjørhom eller Joker Sinnes. Dette kommer svært godt med når det ventes omkring 30.000 – 40.000 turister til Øvre Sirdal i påsken.

Dette betyr at de to ladestasjonene a 200 kW, får to plugger til på hver ladestasjon, pluss en femte på 50 kW. Dermed er kapasitet øket til fem plugger.

  • Vi er svært godt fornøyde med at kapasiteten kunne økes så mye til påske. Dette har jo vært en flaskehals for Øvre Sirdal med så liten kapasitet, sier Lars Engø, prosjektleder hos Evinys hovedkontor i Bergen til Sirdalmedia. Eviny har ansvaret for ladestasjonene på Sinnes.
  • Kan vi forvente enda flere ladestasjoner ?
  • Ja, hvis vi får tilgang til mer strøm og blir enige med grunneierne om utvidelse av grunnen for ladestasjonene, kan vi absolutt forvente flere ladestasjoner. Vi vil også se på muligheten for å betjene lading for tungtransport her, sier Engø.

Ladestasjonen på Sinnes fikk økt kapasitet på onsdag. De startet om morgenen og i løpet av dagen var det nye utstyret på plass, slik at anlegget kan betjene fem biler samtidig for el-bil-lading.

Foto: Ladekapasiteten på Sinnes er øket med 150 kW denne uken. Fem biler kan lade samtidig nå.

Bedre ladekapasitet ved GP Tjørhom til påske.

Som flere lesere har gjort oss oppmerksomme på, var det bare fire ladere i Øvre Sirdal og bortimot 10.000 biler i de største helgeutfartene og i ferier. Da sier det seg selv at det var en altfor lav kapasitet.

Annonse

De første ladestasjonene ble satt opp i 2017. Siden er dette blitt oppgradert en gang. Nå er tredje oppgradering gjennomført.

Engø håper å kunne doble kapasiteten fra fire plugger til åtte plugger, samtidig som en øker strømkapasiteten. Det jobbes for å få lynladere på alle plugger.

  • Det viktigste er at alle få lade el-bilen uten for lang ventetid. Dagens tilbud og kapasitet er nå blitt noe bedre, men ikke tilstrekkelig, sier Engø.

Den nye Jokerbutikken som er under bygging i Suleskard, vil til høsten få installert ladestasjoner. Avtale er inngått med Lyse Energi.

Handleriet på Sinnes jobber også for å få fire ladestasjoner med en kapasitet på 2 ladestasjoner x 200 kW. Lyse Energi må sjekke mulighetene på strømkapasitet før de kan inngå kontrakt.

Frikvarteret i Ådneram, eller speiderhytta, har en ladestasjon med en plugg. Ved lading der må en henvende seg til personalet for å få tilgang.