Home>Nyhet>Ommund Fintland til minne
Nyhet

Ommund Fintland til minne

En av Tonstad IL sine største profiler gjennom tidene, Ommund Fintland har gått bort. Han døde 26. februar 64 år gammel. Da idrettslaget ble stiftet i 1967, var det på ski Ommund gjorde seg mest bemerket. Etter at fotballgruppa ble skikkelig organisert på midten av 70-tallet, satset han for alvor som fotballspiller.

Som spiller var han kjent for sin gode fysikk, sin teknikk og sitt gode hodespill. Han var ekstrem til å time ballens bane. Han manglet litt på hurtigheten, men hans evne til å ta raske og kloke avgjørelser, lese spillet og å posisjonere seg deretter, veide opp for dette.

Ommund spilte nærmere 400 kamper for Tonstad, og er dermed den med flest kamper på samvittigheten. I tillegg var han mangeårig trener, så det er ingen tvil om at Ommund er blant de som har sett flest A-lagskamper gjennom alle tider. Han har også vært trener for mange av de aldersbestemte lagene, og har fått være med å utvikle mange gode fotballspillere.

Det er allikevel gjennom sitt frivillige arbeid i idrettslaget han har satt de dypeste sporene. Han har bekledd de fleste rollene som finnes i Tonstad IL. Han har vært medlem av hovedstyret i flere perioder og han har vært tilknyttet fotballstyret i en årrekke. Han har også vært en pådriver i utviklingen av Feed Skiarena.

Takket være Ommund sitt store engasjement kunne Tonstad IL åpne en flott kunstgressbane i 2002. Både hans evne til å løfte saken opp på det politiske nivået i kommunen, samt å tilrettelegge for dugnader i tilknytning til prosjektet. Det samme engasjementet var også tilstede når tanken om klubbhuset ble lansert. Det var en lang prosess, men Ommund stod på barrikadene og brukte sitt nettverk flittig, og klubbhuset stod ferdig i 2010.

For en måned siden stod Sira-Kvina Arena klar til bruk. Igjen hadde Ommund en finger med i spillet og prosjektet fremstår som et vellykket samarbeid mellom kommunen og idrettslaget.

Annonse

Dugnad var ikke et fremmedord i Ommund sitt vokabular. I en årrekke var han den som stod for organisering av dugnadsarbeid i klubben. Alt fra parkeringsvakt til søppelrydding. Han var sentral i planlegging av blant annet St. hans og ikke minst 17. mai feiringen på Tonstad, som i alle år vært idrettslagets største dugnad. Ommund var ansvarlig for matsalget denne dagen, og selv hadde han sin faste plass som grillmester.

Ommund hadde en tydelig stemme, som han brukte flittig i idrettslagets tjeneste. Han hadde meningers mot og gikk ikke på akkord med seg selv. Hans bestemthet og tydelighet vil bli dypt savnet i tiden som kommer. Tonstad idrettslag er en stor takk skyldig til Ommund og ikke minst til hans nærmeste familie, som lånte han bort til idrettslaget i alle disse årene.

Vi lyser fred over Ommund Fintland sitt gode minne.

Tonstad IL

Egil Netland, leder

Børge Aamlid, fotballgruppa