Home>Nyhet>Sesilåmi ja – SRS Media nei
Nyhet

Sesilåmi ja – SRS Media nei

Stiftelsen Sesilåmi får en markedsføringsstøtte på 110.000 kroner til årets renn. SRS Media får avslag på sin søknad om støtte til dokumentarfilm.

Sesilåmi er et høyfjellsrenn som er blitt arrangert i 46 år. Et velkjent renn i området. Kommunen har i flere år støttet arrangementet. Arrangøren har søkt om 110.000 kroner for alle tre årene, 2023 – 2025. Sirdal kommune vil bare binde seg til ett år. Valle kommune har vedtatt å støtte rennet i tre år med 110.000 kroner hvert år.

Administrasjonen konkluderer med at dokumentarfilm ikke vil være den best mulige måte å markedsføre Sirdal på. Det er usikkerhet rundt hvilket publikum den vil nå, og hvor langt den vil nå ut for å kunne profilere Sirdal.

Målet med prosjektet, «fjellets frivillige», er å lage en langdokumentar for nasjonale og nordiske kringkastere, men også en versjon for kinovisning. Filmen skal handle om beredskapen i fjellet, og vil blant annet fremme Øvre Sirdal Leitegruppe. Det er et spennende prosjekt, og Sirdal sin letegruppe gjør en viktig jobb i kommunen.

Et bilde som inneholder utendørs, person, himmel

Automatisk generert beskrivelse

Svein Rune Skilnand fikk avslag på SRS Medias søknad.