Home>Front>Sirdal Bilberging Årets bedrift
Front Nyhet

Sirdal Bilberging Årets bedrift

Sirdal Bilberging ved Tormod Ousdal ble tirsdag kåret til Årets Bedrift av Sirdal Næringsforening. Under generalforsamlingen ble Inge Oliversen valgt til ny leder av foreningen etter at Ingvar Sele ikke ønsket gjenvalg.

Begrunnelsen for tildelingen:

«Årets Bedrift 2022 går til et firma som jobber både dag og natt, er ute i vær og vind, og er alltid tilgjengelig i tilfelle noe skjer. Daglig leder, Tormod Ousdal, blir beskrevet som en tålmodig og serviceinnstilt mann, med et smil om munnen og en god kommentar på lur. Verkstedet er en trivelig samlingsplass for alle lokale scooter- og bilinteresserte, og her er alltid hjelp å få. Og ut i fra verkstedet er meget bra utsikt over en av sine største inntektskilder, rundkjøringen i GP, så han blir ikke arbeidsledig med det første.»

Foto: Tormod Ousdal i Sirdal Bilberging ble tirsdag kåret til «Årets Bedrift» av Sirdal Næringsforening.

Ingvar Sele, avtroppende styreleder, og Merete Liland deler ut sjekk på 10.000 kroner og diplom til firmaet, som ikke var til stede.

Inge Oliversen (60) er fra Stavanger og er i dag blant annet styreleder for Soleiknuten Hyttegrend. Han er prosjektutvikler og sitter i en rekke styrer.

Annonse

Øvrige medlemmer av styret ble:

  • Lars Kåre Skeie (bygg og anlegg) (Roy Hegre vararepresentant)
  • Thomas Hukkelås (reiseliv) (Åge Haugen vararepresentant)
  • Gunn Siri Ousdal (service og handel) Perny H. Haugen vararepresentant)
  • Mads Hompland (industri, produksjon, transport) (Øystein Tjørhom) (vararepresentant)

Inge Oliversen ny styreleder i Næringsforeningen.

Av årsberetningen til Sirdal Næringsforening går det fram at foreningen av det reviderte årsregnskapet hadde 78.261 kroner i underskudd i 2022.

Årsmøtet ble holdt i restauranten Sirdal Lodge i Tjørhomfjellet. Thomas Hukkelås, daglig leder i VisitSirdal365, orienterte om arbeidet til selskapet. Han snakket spesielt om et digitalt kart som er på trappene til sommeren. Fire kart planlegges og nå må en bestemme hvor de skal plasseres og monteres, før det søkes Veivesenet om tillatelse.