Home>Nyhet>Utvikling av digitalt kart støttes
Nyhet

Utvikling av digitalt kart støttes

Administrasjonen i Sirdal kommune vil gi VisitSirdal365 112.000 kroner til utarbeidelse av et digitalt sommerkart. Selskapet får imidlertid nei til støtte for å være med på reiselivsmesse. Nei til å støtte Sirdaldagen og nei til støtte for kjøp av foto til markedsføring.

Digitalt sommerkart

VisitSirdal365 ønsker å utvikle et kart som visualiserer hele Sirdal, og som har en oversikt

over tilgjengelige tilbud i kommunen i sommerhalvåret. Kartet skal være digitalt og brukes

interaktivt på hjemmesiden til flest mulig reiselivsaktører i kommunen. Det vil også

trykkes opp i 8.000 eksemplarer. Det digitale kartet vil fungere slik at man kan klikke direkte

Annonse

i kartet på aktiviteter, overnatting og bespisning for å finne mer informasjon, og deretter

booke direkte hos leverandøren. Det kan også bli aktuelt med en videreutvikling av kartet til

en vinterversjon.

Et interessant prosjekt, som vil gi god nytte til alle næringslivsaktører i Sirdal som ønsker å

ta del i det. VisitSirdal365 har søkt midler til prosjektet flere steder. Blant annet har Sirdal

næringsforening støttet prosjektet med 50.000 kroner, mens Listerfondet har avslått søknaden.

Dersom prosjektet blir realisert med de planene som er tenkt så vil dette kunne være en god måte å

markedsføre Sirdal som destinasjon, og samtidig nå ut til mange da det vil være tilgjengelig

digitalt. Men det er svært viktig at kartet holdes oppdatert til enhver tid, så ikke det blir en

plattform med utdatert informasjon.

I henhold til retningslinjer for markedsføringsmidler, vedtatt i kommunestyre-sak 17/18, er

det foretatt en tildeling for søknader som er mottatt innen 1. mars 2023. Totalt er 7 søknader

mottatt, med en samlet søknadssum på 771.873 kroner.

Søknader ble behandlet og vedtatt av kommunedirektør, kommunalsjef for økonomi- og

virksomhetsstyring og næringssjef.

Årets budsjett for markedsføringsmidler er 400.000 kroner. Etter denne tildelingen er det brukt totalt 247.000 kroner.

Foto: Digitalt kart a la Hemsedal sitt, skal bli satt opp fire steder i Sirdal.