Home>Nyhet>Sirdals omdømme svekkes
Nyhet Nyhet forts.

Sirdals omdømme svekkes

Et bilde som inneholder mann, person

Automatisk generert beskrivelse

Kommentar

Av Leif Sirevåg

Er Sirdal kommune en attraktiv arbeidsgiver ? Det er mange som stiller seg spørsmål om dette, etter en del hendelser den siste tiden. Sirdalmedia synes kommunens omdømme svekkes. Arbeidsmiljøet er blitt dårligere og en tillitsvalgt karakteriserte det som at det var kommet en fryktkultur på rådhuset.

Avskjedigelsen av Ruth Lillan Hompland (65) som enhetsleder for helse, var et mislykket stunt. Hun er tilbake i jobb, rett nok som rådgiver, etter at Sør-Rogaland Tingrett har avsagt en kjennelse om at hun får stå i stillingen til saken om kommunen kunne avskjedige henne er endelig avgjort i retten. Saken er berammet i august.

«Kommunens saksbehandling har vært mangelfull», ifølge tingrettsdommer Ragnhild Pedersens vurdering. Ingen god reklame for kommunen. Sirdalmedia er også kjent med at det er forsøkt å få andre ut etter drøftelser. Hvilken personalpolitikk er dette ?

Greit at det har vært omorganiseringer på gang, men Arbeidsmiljøloven gjelder fremdeles. Bruk og kast er mislykket politikk. Med en så lojal stab som finnes i kommunen, er dette en feil fremgangsmåte. Det hører ikke hjemme her.

Annonse

HR-stillingen ble utlyst. Denne skulle være en del av toppledergruppen, men helt plutselig ble stillingen trukket tilbake. Da var en langt inne i ansettelsesprosessen med intervjuer og innhenting av opplysninger. Bråstopp av dette slaget blir lagt merke til og dette er med på å svekke kommunens omdømme. Kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr innrømmet i kommunestyret at dette var hennes ansvar, men det hjelper lite når rykte blir negativt.

Uforståelig er det også at brannsjef Roger Egeli ikke fikk beholde jobben og øke stillingen til 100 prosent. En meget dyktig brannsjef som kjente lover og regler. Helt uforståelig. Egeli fikk lukket en del avvik, samtidig som han fikk løftet mannskapets kompetanse med å utdanne utrykningsledere. At forholdene ikke ble lagt til rette for videre ansettelse, tror jeg var like mye politisk som administrativt ansvar at han måtte slutte.

Politikken med anskaffelse av nye brannbiler i øvre Sirdal, er også uforståelig. Hvordan kan man kjøre med en veteranbil som utrykningskjøretøy ? Eller brannbil uten sikkerhetsseler ? Hvorfor drar dette ut ? Må det skje en ulykke før ordren blir iverksatt. Ifølge kommuneloven er også dette kommunedirektørens ansvar. Der hvor det skjer flest utrykninger, i øvre Sirdal, skal det være dårligst utstyr. Helt ubegripelig.

Mens politikerne kjemper for å øke innbyggertallet fra 1832 innbyggere (siste offisielle tall fra SSB), er det merkelig at toppledergruppen består av medlemmer som dag- og ukependler inn til kommunen. Bortsett fra en som bor på Tonstad. Sikkert meget dyktige medarbeidere, men det gir feil signaler når de ikke bor i kommunen. Kommunedirektøren pendler ukentlig til Stavanger. I tillegg er det en til fra Stavanger, samt tre som dagpendler fra Lund, Flekkefjord og Farsund. De går da glipp av hendelser i lokalsamfunnet på kvelder og i helgene. De «melder» seg ut etter kontortid.

Kommunedirektøren anmodet i siste kommunestyret, 23. mars, om å respektere skille i kommuneloven, hva som er kommunedirektørens oppgaver og hva som er politikernes oppgaver. Ja, det kjenner vi til, men jeg vil også oppfordre Fuhr til å svare på telefonhenvendelser og SMS-henvendelser. Som bedriftsleder forventes det et svar når vedkommende blir kontaktet. I dag er det taust, pressen får ikke kontakt og ingen svar. Dette er ikke bra. Normalt tar bedriftsledere kontakt igjen når de blir oppringt eller får en skriftlig henvendelse.