Home>Front>78,7 millioner til investeringer
Et bilde som inneholder utendørs, himmel, vann, bro Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet

78,7 millioner til investeringer

78,7 millioner kroner brutto, inklusive merverdiavgift, skal det investeres for i 2023. Vi gjenga tidligere bare fremdriftsplanen for prosjektene, men nå er også investeringsbeløpene anskaffet. Sirdal formannskap har fått oversendt årsplanen.

25 millioner kroner er den planlagte brua kalkulert til ved terskelen av elva Sira. Det betyr gangbru fra kraftvitensenteret og over til YX bensinstasjonen og fylkesvei 42.

Ellers er det oppført 7.750.000 kroner til grunnarbeid ved Knausane boligfelt som er ferdig. Og rest til fotballhallen utgjør 6.750.000 kroner.

Så begynner man med planlegging og bygging av kraftvitensenteret med 6.250.000 kroner i år og 25 millioner kroner neste år.

Kommunalområde samfunn har nå utarbeidet årsplanen for viktige investeringer i Sirdal kommune dette året.

Foto: Ny bru sammen med kraftvitensenter og treningssenter utredes på tomta ved siden av messa som kommunen kjøpte av Sira-Kvina Kraftselskap.

Annonse

Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse

Denne tabellen viser planlagte brutto investeringer de neste fire årene for Sirdal kommune.

Der forventes stor aktivitet ved messebygget i overgangen fra elva Sira til Sirdalsvatnet.

Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse