Home>Nyhet>Biktjørn svarer Endrerud
Et bilde som inneholder person, mann, innendørs Automatisk generert beskrivelse
Nyhet

Biktjørn svarer Endrerud

Av Inge Biktjørn

 Etter innlegget til Ole Erik Endrerud, angående nominasjonen til Sirdal Arbeiderparti, ser jeg meg nødt til å komme med følgende presiseringer.

Jeg har aldri lagt fram at Sirdal AP sitt standpunkt til vindkraftutbygging burde være at partiet åpner opp for å vurdere hver sak for seg.

Dette er det som skjedde :

På programmøte til AP stilte jeg på vegne av et AP- medlem (har vært medlem i over 40 år) dette spørsmålet – Er det noen mulighet for at Sirdal AP kunne se på hver enkelt sak angående vindkraft-utbygging?

Det ble da sagt at dette ville så tvil om AP sitt standpunkt mot vindkraftutbygging. Jeg sa at det var helt greit å se bort ifra dette innspillet, siden jeg er imot vindkraftutbygging.

Annonse

Jeg hadde da tatt opp det jeg hadde blitt bedt om. For min del trodde jeg at denne saken var avsluttet.

I innlegget står det at ingen var uønsket til lista, men det var denne beskjeden jeg fikk da Ole Erik ringte meg.

På utfordringen om å løse situasjonen og fjerne tvilen, så kunne jeg ikke annet enn å si at mitt standpunkt fremdeles var likt og at min lojalitet var som den hadde vært i snart 8 år. Og jeg kunne stille meg bak partiprogrammet for kommende valg!

Foto: Inge Biktjørn (privat)