Home>Front>Fremdriftsplan investeringer
Front

Fremdriftsplan investeringer

Kommunalområde samfunn har nå utarbeidet en årsplan for viktige investeringer i Sirdal kommune dette året. Planen er oversendt til Sirdal formannskap og utvalg for oppvekst og levekår.

Foto: Ny bru sammen med kraftvitensenter og treningssenter utredes på tomta ved siden av messa som kommunen kjøpte av Sira-Kvina Kraftselskap.

Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse

Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse