Home>Nyhet>Fyrverkeri ulovlig påskeaften
Et bilde som inneholder fyrverkeri, nær Automatisk generert beskrivelse
Nyhet

Fyrverkeri ulovlig påskeaften

I Øvre Sirdal har det påskeaften vært tradisjoner for å sende opp fyrverkeri. Både politi og brannvesenet sier det er ulovlig med oppskyting i påsken. Nå vil dette bli anmeldt hvis noen blir tatt. Tenk på husdyr og villdyr som er sårbare ved fyrverkeri.

  • En ukultur som vi må få slutt på. I år vil vi slå hardere ned på dette og de som driver med oppskyting kan vente seg en bot på 6.000 kroner og oppover, sier Jon Uleberg, politikontakt i Sirdal, og legger til at det bare er nyttårsaften det er lovlig å sende opp raketter.

Politiet har tidligere vært i kontakt med noen hyttefelt hvor dette er svært vanlig. Da ble det ikke skrevet ut bøter, men nå vil politiet slå til hvis praksisen fortsetter.

  • At bøtesatsene kan bli høyere, er hensynet til et sårbart dyreliv på den mest kritiske tiden av året. Etter en hard og lang snøvinter, hvor hunndyrene i tillegg er drektige, vil virke skjerpende. Det samme er tilfelle ved en eventuell brannfare.

Foto. Bruk av fyrverkeri påskeaften er ulovlig.

Et bilde som inneholder utendørs, person, himmel, bil

Automatisk generert beskrivelse

Politikontakt Jon Uleberg advarer mot oppskyting av fyrverkeri påskeaften.

  • Tidligere brannsjef Roger Egeli i Sirdal kommune sa i fjor at det er ulovlig å drive med oppskyting av fyrverkeri i påsken.
  • Brannsjefen sa at det var en kultur i Sirdal for å bruke fyrverkeri i påsken tidligere. Dette er noe som er spesielt for Sirdal og som visstnok har pågått i mange år. Det er forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff som regulerer bruk av fyrverkeri. Det er ikke opp til den enkelte bare å bruke slikt materiell når de selv ønsker det.

De som har kjøpt fyrverkeri fra selgere med tillatelse har kun tillatelse til å bruke eksplosjonsfarlig materiell på nyttårsaften i perioden mellom klokka 18.00 og klokka 02.00. Tillatelse til bruken på nyttårsaften er forankret i forskriftens § 2-10, 3. ledd, samtidig som § 2-4 klart beskriver at all annen bruk er forbudt.

Brannvesenet forstår at det er kjekt for mange å bruke fyrverkeri for underholdning, men det er altså ikke tillatt. Eksplosjonsfarlig materiell påvirker i stor grad velferd for både dyr og mennesker, ved både lyd og lys, som mange opplever svært sjenerende. For mange husdyr vet vi at dette kan være krevende og det er ikke lett å si fra til en nabo som bruker fyrverkeri om at dette er uønsket.

Annonse