Home>Front>«Kupper hele markedet»
Et bilde som inneholder utendørs, fjell, gress, natur Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

«Kupper hele markedet»

Det er vilkårlig og i strid med god forvaltningsskikk når rammebetingelsene endres og kommunen legger ut mange tomter til svært lav pris og dermed «kupper hele markedet».

Dette skriver advokatfirma Wigemyr & Co, blant annet, i en rettslig vurdering om Sirdal kommunes vedtak i kommunestyret 23. januar, der kommunestyret med ti mot ni stemmer vedtok at tomter som koster en million kroner å opparbeide, nå selges for 500.000 kroner, samtidig som det gis «byggestøtte» på 300.000 kroner. E. Haukelid Holding AS på Tonstad klager på dette vedtaket med salg av tomter i Knausane Boligfelt. Advokatfirma Wigemyr & Co ber nå Sivilombudsmannen se på saken.

Endre Haukelid mener at noen bieffekter som oppnås med Arbeiderpartiets og kommunens uforutsigbare endring i rammebetingelser er:

  • Fjerner private aktørers mulighet i boligtomtemarkedet.
  • Bremser opp for boligbygging i resten av kommunen, skjev støtteordning for distriktene som bidrar til ytterligere sentralisering.  
  • Denne saken bør være en tankevekker for andre næringsaktører, som vurderer å satse i Sirdal kommune, om at fastsatte rammebetingelser kan endres politisk over natten, uten utredning og konsekvensvurdering, selv om det ellers er veldig gode etablering- og støtteordninger.   

 

Rettslig vurdering

Advokat Solveig Løhaugen har en lang rettslig vurdering om saken og oppsummerer slik:

På denne bakgrunn klager vi på Sirdal kommunestyrets vedtak datert 23.01.2023 om å selge tomter i Knausane boligfelt for kr 500 000,-. Det er ikke i tråd med kravet til god forvaltningsskikk når kommunen selger tomter til betydelig underpris i konkurranse med private aktører, og endrer rammebetingelsene i et marked uten varsel og utredning.

Annonse

Rabatten er også ulovlig statsstøtte.

Det bemerkes avslutningsvis at problemstillingen med kommuners handlefrihet i saker på det privatrettslige området, og mulighetene for salg av rimelige tomter, boliger osv er en aktuell problemstilling i mange kommuner. Også av den grunn ber vi Sivilombudet vurdere saken.

Foto: Haukelids tomtefelt ligger like over Tonstadbrua.

Deknen Boligfelt ligger like ved fylkesvei 42.

Videre tar vi med noen klipp fra vurderingen:

Fra 2010 har det vært støtteordninger som likebehandler private og kommunen som eier og selger av tomter. Og det har vært mulig for porivate investorer å drive lønsom tomteutvikling. Støtteordningen har vært slik at alle selgere likebehandles. Det er vilkårlig og i strid med god forvaltningsskikk når rammebetingelsene endres og kommunen legger ut mange tomter til svært lav pris og dermed «kupper hele markedet».

Når kommunen nå velger å selge sine boligtomter til sterkt subsidierte priser, slår kommunen samtidig beina under det private boligtomtemarkedet. Ingen private aktører kan konkurrere med en kommune som bruker offentlige midler til å betale for opparbeiding av tomter. Og så selger til langt under selvkost. Det er vilkårlig opptreden fra en kommune når den bruker sine økonomiske muskler til å utkonkurrere private aktører. Det er sterkt urimelig at en næringsdrivende blir utkonkurrert av en kommune som selger tomter subsidiert av bevilgninger fra kommunens disposisjonsfond.