Home>Front>Restaurering av kraftverk i fem år
Et bilde som inneholder person, mann, innendørs Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

Restaurering av kraftverk i fem år

Et fem år langt «maratonløp» med oppussing, modernisering og restaurering av gamle Finså Kraftverk er nå gjennomført. Søndag ble det markert på 100 års dagen siden Finså Kraftverk ble åpnet i 1923. Sirdal har endelig fått sitt eget kraftverkmuseum.

  • Hadde vi visst hvor mye arbeid og slit det har blitt med å gjenåpne kraftverket, hadde vi neppe startet på ny, sier eierne Monika Åsemoen Åmlid og Arnt Ole Åmlid, som har brukt all fritid på dette arbeidet.
  • Hvor mange tusen dugnadstimer som er gått med til å gjøre dammen klar, grave ned ny rørgate, modernisere og pusse opp lokalene samt istandsetting av maskinparken, har vi ikke tall på. Men vi har brukt 3,5 millioner kroner på hele prosjektet, forteller Monika.

Kraftverket skal produsere 1 GwH og det betyr strøm til 30 husstander. Foreløpig er ikke trafo og tilkobling til Å Energi (Agder Energi) ferdig.

Foto: Arnt Ole og Monika Åsemoen Åmlid er fornøyd med resultatet.

Et bilde som inneholder innendørs, symaskin, vegg, gulv

Automatisk generert beskrivelse

Denne maskinen skal produsere strøm til 30 husstander.

Gamle Finså Kraftverk blir et levende museum som ennå kan produsere strøm fra de gamle maskinene. Selv om det kalles museum, er det ikke åpent daglig. Eventuelt besøk eller visning må avtales på forhånd. Under den offisielle åpningen, av ordfører Jonny Liland, var det åpent hus for alle som ville komme og se og høre historien om kraftverket.

Finså var det første store kraftverket i Tonstad kommune. Martin Halvorsen var maskinist i de 40 årene stasjonen var i drift. Kraftverket leverte strøm fra Tonstad til Tjørhom inkludert Liland og Ousdal.

Annonse

Et bilde som inneholder tekst, utendørs Automatisk generert beskrivelse

Maskinist Martin Halvorsen foran kraftstasjonen.

Det er 60 år siden (1963) nye Finså kraftstasjon ble tatt i bruk ved Sirdalsvatnet. Det markerte en ny tid for Sirdal. Kraftutbyggingen til Sira-Kvina var i gang og det har preget kommunen siden.

Kraftverket ligger like ovenfor lokalene til Norhards fabrikker på Tonstad. I museet er det utstyr fra Ovedal Bygdekraftverk. Turbinene ble kjøpt fra Knaben i 1914. Kraftverket var i drift til 1980. Maskinene fra Ovedal Bygdekraftverk er montert og står bare som utstilling for å vise historien.

Et bilde som inneholder utendørs, snø, hus

Automatisk generert beskrivelse

Dagens moderne lokaler etter oppussingen.

Stasjonshuset stod til nedfalls etter 60 år uten drift, da de startet restaureringen. Nå framstår stasjonen som ny. Vegger og golv er malt i opprinnelige farger. I tillegg er det gått med litervis med svart maling til hele maskinparken. Turbiner, generatorer og regulatorer skinner i svart. Det er innbydende å komme inn i lokalene. Men når maskinene startes for å produsere strøm, er det mye støy og hørselvern anbefales.

Arnt Ole har vært byggeleder og fått god hjelp av sin bror Odd Magne. Asbjørn Ousdal har også vært en god medhjelper sammen med foreldrene, Gerd og Ville Åmlid, som har vært et godt ryddeteam. Barna Trygve (12) og Øyvind (10) har også hjulpet til. Monika har tatt seg av alt papirarbeidet og skaffet historien til veie. I tillegg har en god gjeng veteraner fra Sira-Kvina vært til stor hjelp med restaureringen.

En stolt familie viste søndag fram det nybygde museet, med en modernisert og flott maskinpark. I 2020 var kraftprisen tre øre, men med dagens priser på strøm, vil gjerne dette kraftverket produsere i 100 år til.

Et bilde som inneholder symaskin, innendørs, apparat

Automatisk generert beskrivelse

Maskinene fra Ovedal Bygdekraftverk.

Arnt Ole og Monika har tatt vare på mye historie.

I lokalene vises gamle tavler.

Arnt Ole med det gamle kraftverket fra Ovedal.