Home>Front>Samspill bidrar til suksess
Front

Samspill bidrar til suksess

Sirdal Ski finansieres av utøvernes egenandeler, av Sirdal kommune, og av private sponsorer, blant annet Sinneshyttå. Også Agder fylkeskommune bidrar. Det er dette gode samspillet som har bidratt til suksess over flere tiår, sier Johan Vesteraas, rektor ved Sirdal Videregående.

  • Vi gir for å skape et levende Sirdal med et pulserende bygdesamfunn. Vi gir for å skape verdensmestere og for å skape engasjement, glede og tilhørighet. Vi brenner for frivilligheten og dugnadsånd. Derfor har vi med glede i flere år støttet Sirdal Videregående og Sirdal Ski, sier daglig leder i Sinneshyttå, Tor Sigve Vik.

Sirdal videregående skole er fullfinansiert av Agder fylkeskommune, og drives etter gratisprinsippet slik som alle offentlige skoler.

De som går på multisportlinjen betaler derfor ingen egenandeler. Toppidrett, skiskyting og langrenn krever et omfattende opplegg for trening og konkurranser utenom skoletid, og det er der Sirdal Ski kommer inn.

Foto: Sirdal Ski finansieres avutøverrnes egenandeler, kommunen, fylkeskommunen og private sponsorer.

Et bilde som inneholder snø, opplinjet, line, flere

Automatisk generert beskrivelse

Her er elevene ved Sirdal Videregående skole samlet.

Sirdal Ski har i mer enn 30 år gitt langrennsløpere og skiskyttere et slikt tilbud, og er det lengst levende teamet innen norsk skiidrett.

Annonse

  • Bare landslagene kan vise samme kontinuitet som Sirdal Ski. Skolen samarbeider tett med Sirdal Ski, og trenerne der er også ansatt på skolen som idrettslærere.
  • Hva betyr dette sponsoratet for deres satsing?
  • Vi er avhengige av sponsorer for å kunne holde kostnadene for utøverne på det nivået vi ønsker. Vi skal være et alternativ som kostnadsmessig er slik at drømmen om en framtidig toppidrettskarriere i skiskyting eller langrenn skal være tilgjengelig for flest mulig. Idretten er kostbar nok i seg selv, og en av våre fordeler i konkurranse med NTG og andre private aktører er at vi kan tilby et fullverdig tilbud til en lavere kostnad for den enkelte, forteller Johan.
  • Et annet moment er at det er viktig for utøverne å lære hvordan et samarbeid med en sponsor fungerer. Hvordan er toppidrettsutøver kan gi tilbake og bidra til et godt samarbeid med en viktig sponsor. Dette er allerede en viktig del av toppidretten, og det blir ikke mindre viktig i framtida, sier Roger Grubben som er sportslig leder ved Sirdal Ski.

Hva betyr satsingen fra Sinneshyttå om å gå for gull-sponsor?

– Vi er veldig glade for å kunne ha en lokal gullsponsor. Lokal tilknytning og samarbeid med lokalsamfunnet er viktig for oss. På mange måter har vi felles interesser i å utvikle et produkt i Sirdal, og vi er begge avhengig av å utvikle oss for å kunne nå framtidige mål. Vi har jo også et viktig felles interessefelt i «Skidestinasjonen» Sirdal. Gode skiløyper og et aktivt vintermiljø er viktig både med tanke på best mulig ski- og treningsforhold. Gode treningsforhold gir bedre grunnlag for framtidig rekruttering til sporten, og dermed også til oss. De fleste Rogalendinger rekrutteres til skiidretten i Sirdal. Og ved Sirdal VGS har Rogalendingene alltid vært en stor og viktig del av elevmassen, forteller Roger engasjert.

Sirdal Ski på trening i Hønedalen.

Beste i Norge på kombinasjonen toppidrett og skole

Visjonen til Sirdal ski er å være best i Norge på kombinasjonen toppidrett og skole. De ønsker å bidra til utvikling og livsvarig idrettsglede for alle med fokus på helhetlig utvikling og en sunn og god kultur som legger vekt på samarbeid, respekt og innsats.

  • Hos oss er det viktig å holde avtaler og gjøre sitt beste – hver dag. Vi legger stor vekt på hva man som individuell idrettsutøver kan bidra med til hverandre i en prestasjonsgruppe. I løperkontrakten til utøverne som blir tatt ut på «Spissa toppidrett» står bla følgende: «Etter beste evne være en foregangsperson for å skape et godt lagmiljø, med vekt på samhold, god treningsmoral, positiv treningskultur og gode holdninger, sier Roger.