Home>Arkiv>Tilskudd til lag og foreninger
Et bilde som inneholder logo Automatisk generert beskrivelse
Arkiv

Tilskudd til lag og foreninger

17 søknader mottok Sirdal kommune fra lag og foreninger for driftsåret 2023. 844.000 kroner ble det søkt om og kommunen hadde 490.000 kroner til disposisjon.

Ved fordelingen la enhet for kultur vekt på følgende forhold:

  • Medlemstall
  • Aktivitetsnivå og kostnadsnivå
  • Organisasjoner som driver med barne- og ungdomsarbeid er prioritert.
  • Kontinuerlig drift.

Tildelingsprosessen dette året var mildt sagt ekstra utfordrende med så stor søknadsmasse. Positivt er det jo at dette samtidig er et godt tegn på at det er mange aktive foreninger i kommunen, noe som igjen gjenspeiler et godt og variert fritidstilbud.

Foto: Tonstad IL fikk størst tilskudd.

Et bilde som inneholder bord Automatisk generert beskrivelse