Home>Front>Trangere produksjon enn vanlig
Front Nyhet Nyhet forts.

Trangere produksjon enn vanlig

Sira-Kvina Kraftselskap har et trangere system og en mer utfordrende produksjon enn vanlig denne våren. En tredjedel av Tonstad Kraftstasjon er og blir ute i nesten to år, grunnet uhell med et aggregat. I tillegg skal et av to aggregat ved Tjørhom kraftstasjon tas ut for vedlikehold det neste halvåret.

  • Snøsmeltingen er kommet godt i gang og dette året inneholder snøen mer vann enn vanlig. Gravatnet og Valevatnet tappes ned og brukes til produksjon ved Tjørhom. På den måten gjøres plass til mer snøsmelting her, sier Einar Thygesen, produksjonssjef ved Sira-Kvina Kraftselskap til Sirdalmedia.

I tilsigsrike perioder med lav strømpris, kjøpes det strøm for å pumpe gjennom Duge kraftverk. Dermed kan en lagre mer på «loftet», som er Svartevassmagasinet i denne forbindelsen. De to pumpene utgjør en effekt på 85 megawatt pr time.

  • Prisene svinger kraftig i løpet av døgnet på denne årstiden. Men historisk er gjennomsnittsprisen fortsatt høy, sier Thygesen.

Nå foregår det et tett samarbeid mellom eierne som tar ut strøm og bestemmer hvor mye de ønsker å produsere. Sira-Kvina er operatøren som må utnytte vannkraftsystemet best mulig for å disponere ressursene på en rasjonell måte.

Roskreppfjorden er et ettårs-fyllings-magasin. Der er det omkring en tredjedel fullt og 20 meter nedtappet. Der er det god plass til mer vann.

Det samme gjelder treårs-magasinet Svartevassmagasinet. Det nærmer seg halvfullt. Der er god plass til både snøsmelting og pumping av vann fra Gravatnet og Valevatnet.

  • Det gjelder å få utnytte vanndråpene mest mulig så de ikke renner ut i havet ubrukt. Derfor må vi produsere og lagre samtidig i denne viktige årstiden med snøsmeltingen, sier Thygesen.

Foto: Mange reagerer på et svært nedtappet Gravatn for tiden.

Annonse

Holmer er synlige når Gravatnet er så nedtappet som nå.