Home>Front>Uønsket på lista
Front Nyhet

Uønsket på lista

Arbeiderparti-veteranene, Inge Sigbjørn Biktjørn og Kenneth Aasemoen, var uønsket på lista til årets kommunevalg i Sirdal. Begge fikk beskjed like før påske, og listene ble offentliggjort fredag 31. mars.

Kenneth Aasemoen fikk telefon fra lederen i nominasjonskomiteen, Ole Erik Endrerud, om at han var uønsket på lista til Arbeiderpartiet ved årets kommunevalg. Han fikk ingen begrunnelse.

Foto: Bilde fra forrige kommunestyremøte 23. mars. Biktjørn til høyre og Aasemoen nederst til høyre. Foto: Sirdal kommune.

Stasjonssjef for ambulansene, Kenneth Aasemoen er et kjent ansikt i Sirdal.Foto: Sirdal kommue.

Inge Sigbjørn Biktjørn fikk samme beskjeden fra Endrerud mandag 27. mars, at han var uønsket på lista til Arbeiderpartiet ved årets kommunevalg.

Biktjørn deltok på nominasjonsmøte til Arbeiderpartiet tirsdag 28. mars. Da fikk han en begrunnelse om at de var usikre på Inge Sigbjørns tolkning av spørsmålet om vindkraftutbyggingen i Sirdal.

Annonse

  • Dette var en total feiltolking. Mitt syn har ikke endret seg. I åtte år har jeg vist det ved å stemme mot utbygging, sier Biktjørn.
  • Avslaget er trist. Jeg var motivert for fire nye år i Sirdal kommunestyre, hvis velgerne hadde gitt meg fornyet tillit.

Sirdalmedia har forsøkt å få en kommentar fra lederen i nominasjonskomiteen, Ole Erik Endrerud, men han svarer verken på telefon eller SMS.

Et bilde som inneholder person, mann, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Inge Sigbjørn Biktjørn.