Home>Nyhet>Vær en lagspiller
Nyhet Nyhet forts.

Vær en lagspiller

Marco Elsafadi gjestet Tonstad torsdag og holdt foredrag for ca 250 fremmøtte foreldre og ansatte i Sirdal kommune. Møtet fant sted på kulturhuset.

Marco snakket om superkraften relasjon, hvordan spiller vi hverandre gode. Han mente at vi burde kalle skoleklasser for lag istedenfor klasser og jobbe for lagfølelsen i skolen. Alle skal være med på laget, ingen skal stå utenfor. Marco dro paralleller til egen oppvekst og en far som møtte han på følelsene. Verdiene Marco fikk fra sin far var blant annet hva har du gjort for andre, hva har andre gjort for deg og har du spilt de andre gode. Vær en lagspiller.

Foto: Kommunalsjef oppvekst, Elisebeth Åvesland sammen med Marco Elsafadi.

  • Vi burde kalle skoleklasser for lag, mente Marco Elsafadi.