Home>Nyhet>Verste eksplosjon for 50 år siden
Nyhet Nyhet forts.

Verste eksplosjon for 50 år siden

Søndag ( 16.april) var det 50 år siden den verste eksplosjonen fant sted i Tonstad kraftstasjon. Eksplosjonen krevde tre liv. Ulykken skjedde mandag etter palmesøndag og det var heldigvis lite folk på arbeid. Dette var den verste og mest dramatiske ulykken som har skjedd under drift for Sira-Kvina Kraftselskap.

Lars Audun Fodstad, som var driftsingeniør på den tiden, hadde vært inne i kraftstasjonen en time før eksplosjonen. En runde han hadde hver morgen. Han satt i telefon med Lysedirektøren og pratet om vannhusholdningen. Skulle vannet beholdes i magasinene eller produseres. Under samtalen ble plutselig telefonen brutt. Da så han plutselig fra kontorvinduet portene flagre utover etter et veldig lufttrykk. 10 mennesker jobbet i stasjonen da uhellet inntraff. Sju ble reddet.

Det pågikk vedlikeholdsarbeid ved en av generatorene. Fodstad fikk øyeblikkelig satt i gang alarmen og mobiliserte folk, de få som var på jobb, til å være med å hjelpe.

Jon Stangeland hadde tidligere tatt initiativ til å anskaffe røykdykker-utstyr, hvis noe skulle inntreffe. Alle ansatte hadde vært med på øvelse og trent på dette. Røykdykker-utstyr for to var plassert utendørs og to inne i kraftstasjonen.

De to som var utendørs ble brukt til å komme seg inn i lokalene. Fodstad minnes at tre ble funnet i live i turbinkjelleren og en kom seg ut via kabelsjakten til friluft. Alt var sotet ned og lysrørene lyste svært dårlig. Arbeidsforholdene var svært vanskelige for redningsarbeiderne.

Det som hadde skjedd var at en av kabelboksene i den ene hovedtrafokiosken fikk overslag og eksploderte. Det kraftige overtrykket medførte at betongbjelker ble ødelagt i kraftstasjonen. Glassveggen inn til kontrollrommet ble blåst inn i kreftene av trykket.

Annonse

På noen limtredragere var det montert lysrør og disse tok til å brenne, men ble fort slukket på grunn av surstoffmangel.

Foto: Faksimile av 1. siden i Stavanger Aftenblad tirsdag 17. april 1973.