Home>Nyhet>Nyhet forts.>Vindkraft avgjørende
Nyhet forts.

Vindkraft avgjørende

Av Ole-Erik Endrerud

Leder nominasjonskomitéen

Sirdal Arbeiderparti

 

Sirdal Arbeiderparti kan ikke være både for og mot vindkraftutbygging i Sirdal de neste fire år.

Det er årsaken til at Sirdal AP sin valgliste ble som den ble. Normalt kommenterer vi ikke interne prosesser som nominasjonen er, men i dette tilfellet ser vi et behov for å presisere.

De aller fleste politikere vet at det er sterke krefter som arbeider for å bygge ut vindturbiner på Berghei (Virak), synlig fra Tonstad, samt i Skreå, synlige fra store deler av øvre Sirdal. Det er svært sannsynlig at også andre områder kommer til å bli fremmet. Denne perioden har Sirdal AP stoppet nye vindkraftanlegg, i tråd med det vi lovet velgerne i 2019. Nå er det snart valg, og det jobbes iherdig med å endre flertallet i Sirdal kommunestyre, slik at kommunen endres fra en nei-kommune til en ja-kommune. Skjer det, kommer utbyggingene. Det dreier seg om store penger og stort trykk på de som nå nomineres på partienes valglister.

Annonse

Inge S. Biktjørn og Kenneth Åsemoen la frem at Sirdal AP sitt standpunkt til vindkraft de neste fire år burde være at partiet åpner for å vurdere hver sak for seg. Det tok de til orde for i programkomitéen og i nominasjonssammenheng. Dette ville innebære en helt ny retning av partiets mangeårige linje i vindkraftsammenheng. Sirdal AP har siden Tonstad Vindpark ble behandlet vært mot vindkraftutbygging i Sirdalsnatur, vi vil heller satse på utnyttelse av vannkraften. Vi respekterer de som har et annet syn, men forventer også å bli respektert.

Partiet landet så etterhvert diskusjonen Biktjørn og Åsemoen løftet, og som går parallelt med nominasjonen. Sirdal AP er fortsatt partiet mot ny vindkraftutbygging i Sirdal, også for neste valgperiode.

Samtidig blir det tydelig for nominasjonskomiteen at vi ikke klarer å forene alle de kandidater vi ønsker på samme liste. Av de kandidater som stilte seg til disposisjon for partiet ble dette den listen en samlet nominasjonskomité landet på, og som vi mener stiller seg sterkest bak programmet. Velgerene skal føle seg trygge på partiets standpunkt i denne saken.

Ingen kandidater fikk beskjed om at de var uønsket. Det er feil. Det var ikke den beskjed som ble gitt. Biktjørn var kjent med forslaget fra komiteen, og hadde samtaler med flere forut for nominasjonsmøtet. Han ble også utfordret på å finne en løsning som kunne løse situasjonen, og fjerne den tvil som var skapt. På nominasjonsmøtet møtte Biktjørn, han fremmet ingen andre forslag, og var den eneste på nominasjonsmøtet som ikke støttet listeforslaget fra nominasjonskomiteen. Åsemoen møtte ikke på nominasjonsmøtet.

Sirdal Arbeiderparti mener det er ryddig at velgerne vet hva de kan vente av våre kandidater etter valget. Nominasjonskomiteen og de som lot seg nominere ville gjøre det klart for velgerne hva de som stiller til valg på AP-listen faktisk mener om en så stor og viktig sak, det var ikke ønskelig at velgerne skulle være i tvil. Vi har heller ikke tradisjon for at flertallet binder mindretallet i enkeltsaker i perioden.

Alle vet at disse sakene nå kommer til behandling i neste periode. Dersom denne avklaring ikke nå ble gjort, kunne dette føre til at AP-kandidater som stemte i tråd med sin overbevisning kunne endret flertallet i kommunestyre. Da ville det store flertall i partiet, og svært mange av de som har stemt på AP, blitt rammet av en politikk de går til valg på å forhindre. Nye vindturbiner i Sirdal. Det er iallfall sterkt uønsket fra oss som parti!

Utover uttalelsene over ser vi dette som en intern sak som er avsluttet. Og vi ser frem til valget med et sterkt lag som skal jobbe knallhardt for at sirdølen står i sentrum også de neste fire årene.

Foto: Ole-Erik Endrerud, leder av nominasjonskomiteen i Sirdal Ap.