Home>Front>Bedre adkomst for tankbiler
Et bilde som inneholder utendørs, kjøretøy, Landkjøretøy, himmel Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

Bedre adkomst for tankbiler

Eneboligbrannen på Oftedal for en god uke siden, har igjen aktualisert bedre adkomst til elveleie for brannvesenets tankbiler og bøndenes traktorer. Sirdal Bondelag tok saken opp etter skogbrannen på Lunde i 2018.

I 2020 fikk Bondelaget tildelt 250.000 kroner av en pott på 10 millioner kroner som Gjensidigestiftelsen delte ut. Pengene skal brukes til bedre adkomst for å styrke brannberedskapen. Foreløpig har det ikke skjedd noe i Sirdal kommune.

Tidligere brannsjef, Roger Egeli, utarbeidet en rapport og forslag til tiltak i 2022, men forslagene er ikke behandlet eller iverksatt.

Kommunalsjef samfunn, John Birkeland, i Sirdal kommune, svarer på Sirdalmedias henvendelse:

  • Undertegnede vil ta initiativ til en snarlig gjennomgang med Bondelaget, for å se hvilke muligheter som foreligger for å kunne følge opp tilsagnet fra Gjensidiges Bærekraftfond.

Der står saken. Nestleder i Bondelaget, Tor Arne Liland sier: – Det var, og er, et problem ved branner at det går for lang tid til å få vann fram til brannobjektet (spesielt bygninger og fare for brannspredning til andre nærliggende bygninger).

  • Bondelaget ønsker å opparbeide noen sentrale steder hvor det blir lett å fylle vann i gjødselsvogner og aller helst brannvesenets tankbiler, sier Liland, som ønsker å kunne hente vann raskt og effektivt.

Foto: Tankbilene kjørte i skytteltrafikk for å hente vann til eneboligbrannen på Oftedal.

Annonse

Et bilde som inneholder hjul, dekk, kjøretøy, utendørs

Automatisk generert beskrivelse

Gjødselsvogner kan være veldig effektive ved brann.

  • Vi hadde vanskelig med vanntilførselen ved eneboligbrannen på Oftedal og måtte benytte oss av tre tankbiler. De kjørte i skytteltrafikk, forteller Vidar Johannessen, innsatsleder ved Flekkefjord Brann & Redning.

Tonstad, Tjørhom og Flekkefjord stilte med hver sin tankbil. – Da vi ankom brannstedet, var det god temperatur i huset. Det slo ut i full fyr og vi hadde ikke sjanse til å redde den tre etasjers eneboligen, sier innsatslederen.

Bondelaget håper det kan komme fortgang i denne saken etter hendelsen på Oftedal sist. Fra Oftedal blir det opplyst at det var lett tilgjengelig for tankbilene for påfyll av vann ved kraftverket.