Home>Front>Enebolig på Oftedal totalskadet
Front

Enebolig på Oftedal totalskadet

Vi hadde vanskelig med vanntilførselen ved eneboligbrannen på Oftedal torsdag formiddag og måtte benytte oss av tre tankbiler. De kjørte i skytteltrafikk, forteller Vidar Johannessen, innsatsleder ved Flekkefjord Brann & Redning til Sirdalmedia.

Tonstad, Tjørhom og Flekkefjord stilte med hver sin tankbil. I tillegg var det røykdykkerbiler fra de samme stasjoner. Totalt ni brannbiler var til stede.

  • Da vi ankom brannstedet, var det god temperatur i huset. Det slo ut i full fyr og vi hadde ikke sjanse til å redde den tre etasjers eneboligen, sier innsatslederen.

Politikontakt Jon Uleberg i Sirdal opplyser at det er for tidlig å si noe om brannårsaken. Det får en komme tilbake til og undersøke når varmen har roet seg. Da brannen ble meldt klokka 0849, av forbipasserende som oppdaget røyk, var det ikke noen hjemme i eneboligen.

Alle nødetater fra Sirdal med brann (både Tonstad og Tjørhom), politi og ambulanse/lege rykket ut. Siden kom der assistanse fra Flekkefjord.

Redningsmannskapene var en stund redde for at brannen skulle smitte over til terrenget. Det tok fyr, men det ble heldigvis fort slokket.

Sterk og varierende vind var en utfordring for brannmannskapene. Største utfordring var å skaffe tilstrekkelig med vann for slokkearbeidet.

Annonse

Eneboligen ligger like ved fylkesvei 42. Nå er det en røykdykkerbil og tankbil fra Tonstad igjen på stedet for å drive med etterslokking.

Foto: Eneboligen ligger like ved fylkesvei 42.