Home>Front>Friluftsgudstjeneste med dåp
Front Nyhet

Friluftsgudstjeneste med dåp

Kr. Himmelfartsdag fant det sted en sjeldenhet i Sirdal. Under friluftsgudstjenesten på Strandeli var det dåp utendørs. Johannes, som ble født 4. februar, sønn av Nancy Wikre og Morten Tveit, ble døpt i «eget» vann.

Morten som er sønn av Sven Tveit, hadde eget brønnvann der hvor seremonien fant sted. Morten pumpet opp vann med hjelp av Krisander og Louise Swann Tveit. Det kalde vannet ble blandet med varmt.

Foto: Vikarierende sokneprest, Knut Torfinn Øydna, foretar dåpen, mens bestefar Johannes Wikre holder barnet som ble døpt.

Et bilde som inneholder klær, person, Menneskeansikt, utendørs

Automatisk generert beskrivelse

Foreldrene til Johannes som ble døpt, er Nancy Wikre og Morten Tveit.

Knut Torfinn Øydna, vikarierende sokneprest i Sirdal, foretok dåpsseremonien. Første gang han hadde vært med på dåp utendørs. Bestefaren, Johannes Wikre, bar barnebarnet til dåpen og Louise hjalp til å tørke hodet etter dåpen.

En høytidelig og flott seremoni nesten nede ved Sirdalsvatnet. Gården ligger like ovenfor Strandeli Småbåthavn. Til gudstjenesten kom det folk både med båt og bil. Det var over 100 besøkende til stede ved gudstjenesten. Sven Egil Testad spilte trekkspill til sangene.

Annonse

Et bilde som inneholder klær, gress, person, utendørs

Automatisk generert beskrivelse

Morten Tveit pumper opp eget brønnvann og Krisander og Louise tar imot.

Etter gudstjenesten hadde Tore Haughom en kort historiefortelling om «livet» og hvem som hadde leid og eid gården her på Strandeli, siden begynnelsen av 1661 og opp gjennom årene.

Ommund Haughom kjøpte Strandeli i 1912, men han bodde ikke her, men drev butikk i Flekkefjord. Tre år senere brant flere bygninger. Han fant imidlertid en «bjørneklo» i et av husene som ikke brant ned. Kloa kom fra den siste bjørnen som ble skutt i nedre Sirdal, kunne Haughom fortelle.

Bjørnen ble skutt på Litlaheia, like ovenfor Bjødnedalen i Øksendal. Sven Tveit har fått renset framfoten og lagt den inn i et monter. Den ville han gjerne ta vare på.

Matrikkelgården Strandeli ligger ved Sirdalsvatnet, vest-nordvest for Oftedal. Gården hørte tidligere til Bakke kommune, men ble i 1960 en del av Sirdal kommune.

Et bilde som inneholder trekkspill, musikk, person, klær

Automatisk generert beskrivelse

Sven-Egil Testad spilte trekkspill til sangene.

Et bilde som inneholder utendørs, gress, himmel, tre

Automatisk generert beskrivelse

Over 100 besøkende ved friluftsgudstjenesten på Strandeli.

Et bilde som inneholder klær, person, utendørs, gress

Automatisk generert beskrivelse

Sven Tveit (til venstre) og Tore Haughom med bjørnekloa i monteret.

Et bilde som inneholder innendørs, mat

Automatisk generert beskrivelse

Nærbilde av bjørnekloa.