Home>Front>Full overtenning av enebolig
Front

Full overtenning av enebolig

I en enebolig på Oftedal i Sirdal, er det nå full overtenning. Da Rogaland Brann og Redning fikk melding klokka 0849 i morges, ble det meldt om varme og røyk. Siden har det utviklet seg til full fyr i eneboligen. Huset kan ikke reddes, melder redningsmannskapene.

Alle nødetater fra Sirdal med brann, politi og ambulanse/lege har rykket ut. Det har siden utviklet seg til full fyr og huset er ikke til å redde, får vi opplyst av politiet.

Redningsmannskapene var en stund redde for at brannen skulle smitte over til terrenget. Det tok fyr, men det ble heldigvis fort slokket.

Sterk og varierende vind har vært en utfordring for brannmannskapet. Nå er det åpne flamme som kommer gjennom taket og det er ikke mulig å berge huset. Ingen personer er kommet til skade, blir det meldt fra brannstedet.

Eneboligen ligger like ved fylkesvei 42.

Foto: Eneboligen ligger like ved fylkesvei 42.

Annonse