Home>Front>Håper på varmere vær i lammeinnspurten
Front Nyhet Nyhet forts.

Håper på varmere vær i lammeinnspurten

Nå er det en intensiv periode for lemmingen for de som har vinterfôra sauer i Sirdal. Det vil nok gå en uke eller to til før en innser at lemmingen er over. I kommunen er det omkring 4.500 vinterfôra sauer fordelt på snaut 50 gårdsbruk. For nesten 30 år siden var det 130 gårdsbruk med sauer.

  • Antall gårdsbruk med sauedrift er gått dramatisk tilbake. Dagens gårdsbruk leverer omkring 100 tonn sauekjøtt i året, sier Tor Arne Liland, nestleder i Sirdal Bondelag, til Sirdalmedia.

Nå lengter Tor Arne og andre bønder på varmere vær slik at dyrene kan bli sluppet ut av driftsbygningene. De presser hele tiden på for å komme ut, men med dagens snømengder er det ikke håp om det enda. Natt til mandag kom det omkring fem centimeter med snø.

Foto: Mange trillinger og firlinger gir mange koppelam, som trenger ekstra næring. Foto: Svein Rune Skilnand.

Lammene venter på varmere vær, slik at de kan komme seg ut på beite. Foto: Svein Rune Skilnand.

  • Det er en sein vår, første uke av mai pleier jeg vanligvis å få ut sauene og lammene. Blir det etter 18. mai, er det ekstra seint, sier Liland.

Tor Arne Liland må gi litt ekstra til noen lam.

Han har likevel tro på en god beitesesong, der det blir liggende store snøfenner i heia. Jæren Smalalag sender omkring 40.000 sauer og lam på fjellbeite og de liker også at det er noe snø igjen. Da blir det en lengre beitesesong.

Annonse

Svein Rune Skilnand og Bjørg Hilde Fidjeland på Fidjeland har omkring 25 sauer igjen som skal lemme. Hittil har 50 sauer gjort seg ferdige, de forventer 156 lam etter prognosene.

  • Litt mye trillinger og firlinger denne sesongen. Derfor må de sauene avlastes som koppelam og få litt ekstra næring, sier Svein Rune.

Tor Arne Liland er veldig spent på jordbruksoppgjøret. Han håper det kan bli et «levelig» oppgjør for de mange unge og spreke bønder som ønsker å etablere seg i denne bransjen.

  • Hele 4.000 gårdsbruk må bygge om og tilpasse seg de nye kravene om lausdrift innen 2034. Et krevende økonomisk løft og da må det ligge god økonomi i bånn for at det skal lønne seg, sier Liland, som er spent på utfallet av jordbruksoppgjøret.

Sauen er fornøyd med lammet. Foto: Svein Rune Skilnand.

Lammene har et eget fristed hvor de kan få ekstra kraftfor og vann pluss melk fra mora si.