Home>Nyhet>Mange problemstillinger med villreinen
Et bilde som inneholder Menneskeansikt, person, klær, Pensjonist Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Nyhet forts.

Mange problemstillinger med villreinen

Det følger mange problemstillinger med villreinens levekår og framtidsutsikter. En vanskelig sak og jeg har stor respekt for dette, sa Lars Audun Fodstad (sp), leder for utvalg i teknikk, landbruk og miljø, under tirsdagens møte da saken ble behandlet i TLM.

  • Hensikten i denne saken er jo å begrense forstyrrelser for villreinen. Det kan behandles firkantet, eller tilpasses løypetiltakene i den konkrete situasjonen i vedkommende år.
  • Komplisert sak som kan medføre store konsekvenser. Sirdal har ofret mye natur i form av hyttebygging og kraftutbygging, sa Jon Uleberg (h) i møtet.

Foto: Lars Audun Fodstad (sp), leder av TLM.

Et bilde som inneholder person, utendørs, klær, jakke

Automatisk generert beskrivelse

Jon Uleberg (h) mente dette var en komplisert sak.

Medlemmene i TLM manet til at en burde samarbeide med andre kommuner, styret i Setesdal Ryfylke villreinområde, samt overordnede regler fra Staten.

Tom Ådneram (sp) mente også at grunneiere, utbyggere og andre brukere av området måtte være med å uttale seg i denne prosessen.

TLM gikk enstemmig inn for et sjette punkt i forslag til vedtak, når kommunestyret skal behandle saken på torsdag.

Annonse

Tiltak må skje i samsvar med overordna retningsliner frå Staten og styret for Setesdal/Ryfylke villreinområde. Arbeidet med tiltaka må også skje i samarbeid med dei andre kommunane i Setesdal/Ryfylke villreinområde. Grunneigarane og andre brukarar av området må og få høve til å medverka i prosessen. Løypetiltaka bør tilpassast den konkrete situasjonen i vedkomande år, og ikkje vera statiske. Statiske tiltak vil kunna redusera respekten for tiltaka.

Kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr har lagt fram et forslag med fem punkter til videre arbeid:

Et bilde som inneholder tekst, Font, skjermbilde, dokument

Automatisk generert beskrivelse