Home>Front>Matavfall innført og nye stasjoner
Et bilde som inneholder utendørs, vei, sky, himmel Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet

Matavfall innført og nye stasjoner

Prosessen med å få et bedre avfallshåndterings- system på Fidjeland har startet. Går det etter planen, vil en nedgravd stasjon for hytterenovasjon være på plass til høsten. Det bekrefter Steinar Ness, daglig leder av det interkommunale renovasjonsselskapet, IRS Miljø.

Den nye stasjonen skal plasseres på Brådet, like nord for avkjørselen til Sirdal Høyfjellshotell. Ved fylkesvei 450. IRS Miljø har der inngått en avtale med en grunneier om leie av areal for dette formålet.

  • Investering til nytt anlegg er ført opp på årets budsjett. Nå må bare Sirdal kommune gi tillatelse før vi kan sette i gang med arbeidene, sier Ness.

Dagens containere som er plassert langs fylkesvei 450, vil bli fjernet. IRS Miljø er ikke fornøyd med forholdene ved Flesebekk i Solheimsdalen. Der hadde de mye strev med å komme fram i påsken. Nå ser selskapet etter et bedre tomtealternativ lenger nede i dalen.

Forholdene er heller ikke tilfredsstillende ved Gravassryggen. De containerne brukes nærmest til avfall etter ryddeaksjon for enkelte hytteeiere. Hytterenovasjonen dekker bare vanlig «hjemmeavfall». Har du behov for å kaste mer, henviser Ness til gjenvinningsstasjonen på Tonstad, eller første lørdag i måneden ved brannstasjonen ved Svartevatn.

  • Vi er i dialog med Gjesdal kommune, om vi kan samarbeide om en felles tømmestasjon øverst i Hunnedalen ved Tverråna og sløyfe dagens containere ved Gravassryggen, sier Ness, men der er det bare sonderinger i denne omgang.

Ellers vil Ness minne om at det er innført nye bestemmelser om matavfall. Bioposer er utlevert i alle tre butikkene i Sirdal. Det gjelder Omlid, Joker Sinnes og Joker Fjellbutikken. Der kan alle hente poser til restavfall. Avfallet skal kastes i boksene som er merket med matavfall. Det må ikke kastes noe annet oppi der, minner Ness om. – Det er ikke plass til restavfall her.

Når det gjelder tømming av flasker, må en være bevisst ikke å blande panteflasker med andre flasker.

Annonse

  • Det betyr merarbeid for de som skal håndterer panteflaskene spesielt, sier Ness.

Foto: Containerne på Fidjeland skal fjernes når ny nedgravd stasjon er ferdig.

Et bilde som inneholder snø, utendørs, Avfallsbeholder, frost

Automatisk generert beskrivelse

Flaskehåndteringen bør bli bedre. Til venstre er det panteflasker, så er det to stasjoner for flasker generelt som skal kastes der og ikke settes utenfor.