Home>Nyhet>Sara Eide ny verneområdeforvalter
Nyhet Nyhet forts.

Sara Eide ny verneområdeforvalter

Sara Kristiane Eide (25) fra Bergen er ansatt som ny verneområdeforvalter i Setesdal Vesthei Ryfylke- og Frafjordheiane landskapsverneområde. Hun overtar jobben etter Guro Sødergren, som har fått ny jobb i Statens Naturoppsyn (SNO).

Sara vil ha kontor i rådhuset på Tonstad. Hun er nyutdannet, med master i naturforvaltning og økologi. Bachelor tok hun i Bergen, mens hovedoppgaven tok hun i Steinkjer.

SVR er en del av nasjonalparkene i Norge. Hun hadde under studietiden noen vikariater i Trøndelag.

Foto: Sara Eide (25) fra Bergen er nytilsatt som verneområdeforvalter ved SVR. Hun startet i jobben på mandag.