Home>Front>Sperring for publikum på Gravatnet
Front Nyhet Nyhet forts.

Sperring for publikum på Gravatnet

Sira-Kvina Kraftselskap har lagt ut lenser, eller en barriere, på Gravatnet for å hindre at publikum tar seg innenfor dette avsperrede området.

  • Vi gjør dette for å sikre området, for her er inntaket til Tjørhom kraftstasjon. Da kan det i perioder være store strømninger i det avsperrede området, sier Rolv Guddal, vassdrags- og teknisk ansvarlig (VTA), til Sirdalmedia.

Her kan det være spesielle sug eller virvler når det tappes til Tjørhom kraftstasjon. Dersom noen ferdes på Gravatnet med kajakk, kano eller båt, kan det være direkte farlig å komme på innsiden av disse lensene. Derfor advares publikum med denne sperringen på vannet.

Dette er den eneste plassen som er avsperret på grunn av inntak. – Det er viktig med god sikkerhet overfor fremmede som ferdes på Gravatnet, sier Guddal og henviser spesielt til de mange turister som har hytter i nærheten.

Foto: Området som er avsperret, i nord-østlige del av Gravatnet, er godt synlig med blåser og lenser. Avsperringen er synlig fra fylkesvei 450.

Et bilde som inneholder kart, atlas, tekst

Automatisk generert beskrivelse

Området som er avsperret ligger mellom demningen like ovenfor Gravassåna og fylkesvei 450.