Home>Front>Trekning av 10 kommunale tomter
Front Nyhet

Trekning av 10 kommunale tomter

Mandag var det åpen loddtrekning av de 10 første kommunale tomtene på Knausane boligfelt på Tonstad. De enkelte hadde satt opp en prioriteringsliste. Tomtene koster 500.000 kroner, men så får du et boligtilskudd på 300.000 kroner. Netto blir det 200.000 kroner. 16 søkere hadde meldt seg.

Nr 8: Marius Kvello

Nr 9: Asbjørn Nilsen

Nr 10: Eirin Ovedal

Nr 11: Bjørnar K. Bjørnestad

Nr 12: Håvard Aasemoen

Annonse

Nr 13: Merethe Søsæther

Nr 17: Kent Sigbjørn Bjunes

Nr 18: Tonje Moen

Nr 19: Sondre Aasemoen

Nr 20: Elisabeth Tveit

Foto: Fra boligtrekningen mandag ser du Frank Haughom, Elen Renate Liland Hove og John Birkeland.

Et bilde som inneholder diagram

Automatisk generert beskrivelse

Tegningen over de kommunale tomtene og størrelsen på tomtene. Den grønne tegningen til venstre er deler av fotballhallen.