Home>Front>5. generasjons dåp i Lunde kyrkje
Et bilde som inneholder person, rituell, prest, andakt Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

5. generasjons dåp i Lunde kyrkje

Tarjei var femte generasjons dåpsbarn i Lunde kyrkje søndag under jubileumsgudstjenesten, opplyste vikarierende sokneprest i Sirdal, Knut Torfinn Øydna. Dåpsbarnet er sønn til Ann Therese Ousdal og Kai Ove Rugland.

Gudstjenesten markerte kirkens 150 års jubileum, med både dåp og nattverd. Sirdal Blandakor deltok også. De avsluttet med postludium med en keltisk velsignelse om fred. Hanne Fodstad dirigerte koret og spilte orgel til gudstjenesten. Stine Skeie spilte trompet.

Prost Geir Ola Tveit ledet nattverden under gudstjenesten.

Etter festgudstjenesten var det kulturprogram i Outdoor Colleges lokaler, eller gamle Lunde skole. Omkring 100 mennesker deltok på samlingen hvor det ble servert middag og kaffe og kaker.

De som hadde ansvaret for kulturprogrammet var Yngve Bjørn Søyland, Hanne Fodstad, Tone Ø. Kvinen, Gunn-Siri Ousdal, Esther Tjørhom og Are Myhra.

Vokalgruppa fra Sirdal kulturgruppe sang tre sanger. Ragnhild Maria Sandvik spilte piano og ledet sanggruppen.

Annonse

Ellers var det en del hilsener fra prost Geir Ola Tveit som hilste fra biskopen. Kommunalsjef John Birkeland fra Sirdal kommune. Mangeårig prest i Sirdal, Sigurd Flydal hilste også. Ellers opptrådte Sirdal Blandakor.

Magnar Undheim fortalte fra jubileumsheftet og arbeidet fra de siste 50 årene for Lunde kyrkje. Han har skrevet et hefte på 100 sider.

Foto: Vikarierende sokneprest Knut Torfinn Øydna under dåpen av Tarjei. Mor, Ann Therese Ousdal holder barnet og far, Kai Ove Rugland.

Et bilde som inneholder innendørs, møbler, midtgang, person

Automatisk generert beskrivelse

Sirdal Blandakor opptrådte under festgudstjenesten.

Et bilde som inneholder person, klær, kledning, bønnested

Automatisk generert beskrivelse

Vikarierende sokneprest, Knut Torfinn Øydna ledet festgudstjenesten.

Et bilde som inneholder innendørs, møbler, stol, klær

Automatisk generert beskrivelse

Under kulturprogrammet var det dekket til 100 personer.

Et bilde som inneholder klær, person, innendørs, kjole

Automatisk generert beskrivelse

De som hadde ansvaret for kulturprogrammet var fra venstre, Esther Tjørhom, Tone Ø. Kvinen, Are Myhra, Yngve Bjørn Søyland og Hanne Fodstad. Gunn-Siri Ousdal var ikke til stede da bildet ble tatt.

Et bilde som inneholder piano, klær, person, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Vokalgruppa fra venstre, Anna Othilde Sandvik, Sigrid Marlene Orestil, Leah Madeline Narvestad, Myesha Pangan og Ragnhild Maria Sandvik på piano.

Et bilde som inneholder utendørs, gress, konstruksjon, himmel

Automatisk generert beskrivelse

Lunde kyrkje 150 års festgudstjeneste.