Home>Front>Brudd på samarbeidsavtalen
Et bilde som inneholder kjøretøy, Landkjøretøy, utendørs, transport Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet

Brudd på samarbeidsavtalen

Vi mener fortsatt at det er brudd på samarbeidsavtalen mellom Sirdal kommune og Sør-Vest Politidistrikt, sier ordfører Jonny Liland (ap) etter å ha hatt et nytt møte med politiet på Tonstad tirsdag.

Politimester Hans Vik og politiinspektør Siri Fisketjøn Indrebøe møtte kommunen. Liland forteller at han hadde en lang og inngående gjennomgang av situasjonen, etter at Sirdals politikontakt har blitt delt med Bjerkreim kommune fra 1. mai. Det betyr at Sirdals politikontakt deles med tre dager i hver kommune.

  • Vi fikk ikke noen tilbakemelding i løpet av møtet, men er lovet svar nokså raskt. Kommunen kan ikke leve med et dårligere polititilbud. Vi kan heller ikke leve med dårligere responstid, sier Liland, som forventer at noe skjer.

Etter at politikontakt Jon Uleberg ble sykemeldt, er det satt inn vikar i hans sted.

Arkivfoto: Tirsdag var det nytt møte mellom Sirdal kommune og ledelsen i Sør-Vest Politidistrikt.

Et bilde som inneholder Menneskeansikt, person, klær, hals

Automatisk generert beskrivelse

Ordfører Jonny Liland er misfornøyd med brudd på samarbeidsavtalen med politiet.

Sirdal kommune har jobbet lenge med de uholdbare forholdene. Ordfører Liland har orientert formannskapet om situasjonen. Det er også sendt en del brev og mail mellom kommunen og Sør-Vest Politidistrikt, om brudd på samarbeidsavtalen.

Annonse

  • Vi mener nedtrekket innebærer en svekkelse av tilstedeværelse av politi i Sirdal, at prosessen bryter med de forpliktelser som følger av nylig inngått samarbeidsavtale, både med hensyn til samhandling, men også konkrete leveranser fra politiet til lokalsamfunnet, samt at det er grunnlag for å hevde at politiet allerede før nedtrekket ikke følger Sirdal opp slik som man kunne forvente, skrev ordføreren i et brev 23. mai til politiinspektør, Siri Fisketjøn Indrebø. Og fortsatte:
  • Over tid har Sirdal kommune påpekt at politiets dimensjonering må tilpasses de store svingninger det er i «innbyggertall» i Sirdal. Vi er 1800 innbyggere, jevnt over anslår vi at vi ligger på mellom 10-12.000 som oppholder seg i kommunen i gjennomsnitt pr dag. Anslagene er at vi har om lag 35.000-40.000 som oppholder seg i Sirdal på de dager det er mest folk.